sreda, 7. 2. 2024

Svetovanja na enem mestu

V času informativnih dni, od 12. do 17. februarja 2024, bo v prostorih javnega zavoda Cene Štupar potekalo svetovanje na enem mestu, katerega cilj je zagotoviti možnost odločanja o nadaljnjem izobraževanju in načrtovanju kariere na enem mestu.

Svetovanja obsegajo karierno svetovanje za izbiro poklica, spremembo poklica oziroma zaposlitve ter podajanje celostnih in kakovostnih informacij za odločanje za nadaljevanje izobraževanje (prehodi in spremembe) ter pridobitev informacij o možnostih zaposlovanja (podatki o trgu dela, poklicih ipd.).

Cilji svetovanja na enem mestu

  • povečati dostopnost informacij za izobraževanje, za zaposlovanje in razvoj kariere, za lažje in učinkovitejše odločanje;
  • omogočiti nevtralno informiranje in svetovanje na enem mestu s sodelovanjem svetovalcev iz različnih omrežij, da bo storitev celostna in kakovostna;
  • povečati prepoznavnost VKO za podporo učencem (prehod iz osnovne v srednjo šolo), dijakom (prehod iz srednje na višje oziroma visokošolsko ali univerzitetno izobraževanje), dijakom in študentom, pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter odraslim za odločanje na prehodih v izobraževanju in pri razmislekih o razvoju kariere.

Kdaj potekajo svetovanja

V prostorih Javnega zavoda Cene Štupar na ulici Ambrožiča Novljana 5 bodo svetovanja potekala od ponedeljka do petka, 12. do 16. februarja 2024, od 15. do 19. ure, v soboto, 17. februarja, pa od 11. do 15. ure. V soboto bodo svetovanja potekala tudi v Centru Rog. V tem času bodo potekala osebna svetovanja, vzporedno pa bo organizirano tudi informiranje in svetovanje na daljavo (preko spletnih orodij), na katero se bo treba prijaviti preko spletne aplikacije. Več informacij najdete tukaj.