torek, 9. 10. 2018

Svetovni dan duševnega zdravja

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki ga je Svetovna federacija za duševno zdravje prvič razglasila leta 1992. Ta dan je letos posvečen mladim in njihovemu duševnemu zdravju v svetu, ki se hitro spreminja.

Duševno zdravje predstavlja enega od temeljev zdravja, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija definira kot 'stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti'. Zdravje ljudem omogoča, da uresničijo svoj potencial in se soočijo z vsakdanjim življenjem.

Duševno zdravje prebivalstva je v veliki meri odvisno tudi od ponudbe preventivnih dejavnosti in programov, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav v duševnem zdravju ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v duševni stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju, zato že vrsto let skupaj z nevladnimi organizacijami spodbujamo izvajanje programov, ki odgovarjajo potrebam oseb s težavami v duševnem zdravju.
Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pomembno vlogo pa imajo tudi pri razvoju podpornih programov in oblikovanju zakonodaje s tega področja.

Kam se obrnem po pomoč?

 • Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju izvaja programe svetovanja, zagovorništva in vodi dnevni centra za osebe s težavami v duševnem zdravju
  Zaloška 40, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 544 4760
  E: svetovalnica@altra.si

 • Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
  Pisarna za informiranje in svetovanje Ljubljana
  Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 620 0423
  E: info@ozara.org

 • Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje
  Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Ljubljana
  Belokranjska cesta 2, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 230 7830
  E: info@sent.si

 • Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski
  Mestni trg 8, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 251 2950, 031 704 707
  E: info@posvet.org

 • Klic v duševni stiski
  T: 01 520 99 00, pokličete lahko vsako noč med 19. in 7. uro zjutraj

 • Nujna psihiatrična pomoč
  Univerzitetni klinični center Ljubljana – Poliklinika
  Njegoševa ulica 4, 1000 Ljubljana

 •  Center za mentalno zdravje
  Grablovičeva 44a, 1000 Ljubljana

Čez dan je nujna psihiatrična pomoč na voljo na Polikliniki na telefon 01 434 45 17, ponoči in čez vikend pa na Centru za mentalno zdravje, Grablovičeva 44a, telefon 01 587 49 00.

Dodatne informacije so zbrane tudi v brošuri Za duševno zdravje v Ljubljani.

Dan duševnega zdravja vsako leto obeleži tudi Društvo študentov psihologije Slovenije. Letos so tako že 11. leto organizirali izobraževalni projekt Kako si?, katerega namen je ozaveščanje javnosti o pomembnosti skrbi za duševno zdravje.