torek, 16. 10. 2018

Svetovni dan hrane

16. oktober je svetovni dan hrane. To je priložnost, da razmislimo o našem odnosu do te dragocene dobrine.

Včasih je hrana pomenila vir preživetja, danes, v družbi izobilja in udobja, pa imamo do nje površen, mačehovski odnos. Podatki kažejo, da v Sloveniji največ hrane (kar polovico) zavržemo v gospodinjstvih, razlogi za to pa so predvsem, da kupimo in pripravimo več hrane, kot jo lahko pojemo, porabe hrane ne načrtujemo, ostankov pa ne znamo pametno porabiti.

Dejstvo je, da količino zavržene hrane lahko zmanjšamo, a samo tako, da spremenimo svoje vedenje in navade ter hrani povrnemo spoštovanje, ki si ga zasluži. Pozabljamo namreč, da če ne spoštujemo hrane, ne spoštujemo niti dela kmetov, pekov, delavcev v mlekarnah in vseh drugih, ki hrano pripeljejo do naše mize.

Na strani Nič zavržene hrane smo pripravili napotke in usmeritve, kako ravnati, da v vašem gospodinjstvu hrana ne bo končala med odpadki.

Izbirajmo lokalno pridelano hrano

Kmetijsko zaledje Mestne občine Ljubljana mestu zagotavlja oskrbo s kakovostno hrano lokalnega porekla. Gre verjetno za edinstven primer, ki ga velja tudi v prihodnje ohraniti kot nekaj posebnega. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ljubljansko podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto.

lokalna pridelava hrane
V Ljubljani spodbujamo lokalno pridelavo hrane. lokalni pridelovalci hrane so se pred dnevi predstavili tudi na Medenem dnevu na Stritarjevi ulici.  

Lokalno pridelana hrana v vrtcih in šolah

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane pri pripravi obrokov, bodisi v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele …) bodisi v gostinskih lokalih in hotelih.

Kratka veriga pomembno vpliva na kakovost obroka, ki je postavljen na mizo. S krajšanjem poti med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša oglični odtis na okolje, kmetijski pridelki in izdelki pa, zaradi obiranja v polni zrelosti in kratkega časa od obiranja do priprave jedi in postrežbe, ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost. Zato smo si zadali nalogo, da povečamo delež lokalno pridelane hrane v obrokih, ki jih mladini nudijo vzgojno-izobraževalne institucije ter šole ter vrtce povezali z lokalnimi pridelovalci.

hrana v šolah
Skrbimo za nabavo kakovostnih živil v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Pri sklepanju novih naročil se skušamo tako čim bolj približati 20 % skupne vrednosti izločenega sklopa javnega naročila (ta ne sme preseči vrednosti 80.000,00 EUR brez DDV) za živila, kupljena neposredno pri lokalnih proizvajalcih.

Zelene nabavne verige

Osrednji cilj projekta Zelene nabavne verige, ki ga izvajamo skupaj s Turizmom Ljubljana, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in Zadrugo Jarina, je hotelirjem in restavracijam v regiji Osrednja Slovenija ponuditi možnost preproste, organizirane nabave 100-odstotno lokalno – kadar to ni mogoče, pa regionalno oziroma nacionalno pridelanih živil po ugodnih cenah.