petek, 7. 9. 2018

Svetovni dan preprečevanja samomorov

10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomorov. Geslo letošnje obeležitve je »Skupaj za preprečevanje samomora«.

Svetovni dan preprečevanja samomora,  ki sta ga Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in Svetovna zdravstvena organizacija prvič razglasila leta 2003, je vsako leto priložnost za ozaveščanje o problemu samomora, zmanjšanje z njim povezane stigme, predvsem pa informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti.

Preprečevanje samomorov je naloga celotne družbe, ki se je moramo zavedati vse dni v letu. Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja ter pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Zato že vrsto let sofinanciramo izvajanje programov nevladnih organizacij, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav in stisk ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pomembno vlogo pa imajo tudi pri razvoju podpornih programov.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za dvig ozaveščenosti in informiranosti o stiskah, s katerimi se soočajo posamezniki. V tem okviru smo v torek, 4. septembra 2018, v Mestni hiši organizirali okroglo mizo z naslovom 'Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri', na kateri so strokovnjaki s tega področja večkrat poudarili pomen skupnostnega pristopa različnih služb k skrbi za duševno zdravje posameznika.

Z upanjem na uspešno soočanje s stiskami navajamo kontaktne podatke organizacij, ki nudijo različne oblike pomoči, njihove programe pa sofinanciramo na Mestni občini Ljubljana:

 • Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski
  Mestni trg 8, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 251 2950, 031 704 707
  E: info@posvet.org

 • Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju
  Zaloška 40, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 544 4760
  E: svetovalnica@altra.si

 • Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
  Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 620 0423
  E: info@ozara.org

 • Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje
  Belokranjska 2, 1000 Ljubljana
  T: 01/ 230 7830
  E: info@sent.si