četrtek, 30. 3. 2023

Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu

Tudi letos bomo v Ljubljani obeležili svetovni dan ozaveščanja o avtizmu in v nedeljo, 2. aprila, v sklopu kampanje Light It Up Blue Tromostovje odeli v modro barvo.

Organizacija združenih narodov je 2. aprila razglasila za Svetovni dan ozaveščanja o avtizmu. Osnovni cilj te odločitve je okrepiti zavedanje o sami avtistični motnji predvsem pa izboljšati kakovost življenja oseb z avtistično motnjo.

Krepimo védenje o avtistični motnji

Čeprav je bila beseda »avtizem« prvikrat uporabljena že leta 1908 in je otroški psihiater Leo Kanner leta 1938 v ZDA diagnosticiral prvega otroka z avtizmom, so ti otroci še dolgo potem ostajali v senci drugih otrok. Leta 1986 je bil v Centru Janeza Levca Ljubljana odprt prvi oddelek za otroke z avtizmom, leta 1991 pa je Branka D. Jurišić izdala prvo strokovno knjigo o avtizmu na slovenskem. Takrat v Sloveniji avtizma še nismo diagnosticirali, nekateri otroci so diagnozo pridobili v tujini, večina pa ni bila diagnosticirana. Tako so bili otroci z avtizmom v rednih šolah skorajda nevidni, označevali so jih za čudake, lene in nevzgojene. Z začetkom diagnosticiranja leta 2004 se je začelo krepiti védenje o avtistični motnji s tem pa tudi znanje o ustreznih pedagoških pristopih in strategijah poučevanja otrok z avtizmom. Poudarek je zlasti na poučevanju vedenja in komunikacije, posebno pozornost namenjamo njihovi socializaciji. 

Otroci z avtistično motnjo, ki imajo pridružene druge motnje, na primer motnjo v duševnem razvoju, danes obiskujejo specializirane šole, kjer imajo zaradi individualizacije, manjših oddelkov in učiteljev specialnih pedagogov nekoliko več podpore.

V vrtcih nove oblike inkluzivnih programov

V vrtcih uvajamo nove oblike inkluzivnih programov za otroke s posebnimi potrebami in jih skupaj z drugimi strokami prilagajamo na način, da v čim večji možni meri odgovorimo na otrokove specifične razvojne potrebe. Z letom 2018 smo tako v Vrtcu Pedenjped zasnovali in odprli konceptualno povsem nov in sodoben razvojni oddelek za otroke z avtističnimi motnjami. Po tem vzoru in zaradi spodbudnih razvojnih rezultatov otrok ter izraženem zadovoljstvu staršev in zaposlenih vrtca, smo z letom 2020 odprli še dva nova tovrstna oddelka v Vrtcu Vodmat in Vrtcu Miškolin, v tem šolskem letu pa v Vrtcu Ciciban. Cilj programa je, da se otroka usposobi za samostojno življenje in opremi z veščinami in spretnostmi, ki mu bodo zagotovile čimbolj gladek prehod v šolo in nadaljnjo uspešnost v ustreznem šolskem programu.

Izobraževalni center Pika

Izobraževalni center Pika, ki smo ga ustanovili na Mestni občini Ljubljana in v Centru Janeza Levca Ljubljana, je med drugim namenjen izboljševanju poučevalne prakse otrok z avtizmom tako v vrtcih kot tudi v rednih in specializiranih šolah.

Matej Rovšek, vodja centra: "Za izboljševanje poučevalne prakse otrok z avtizmom smo do sedaj organizirali že vrsto izobraževanj, izšla pa sta tudi dva priročnika avtorice Branke D. Jurišić Otroci z avtizmom (2016, druga izdaja 2021). Marca letos je izšel še njen nov priročnik Ocena funkcije vedenja in načrt podpore za otroke z avtističnimi motnjami. Vabljeni k branju.«

Preberite tudi: