petek, 30. 11. 2018

Taksisti, pravočasno pridobite dovoljenje za leto 2019

1. januarja 2019 bodo prenehala veljati dovoljenja za opravljanje avto taksi prevozov na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Objavljamo tudi termine za opravljanje izpita o poznavanju Ljubljane za taksiste v letu 2019.

Dovoljenja za opravljanje avto taksi prevozov na območju Mestne občine Ljubljana

Avto taksi prevoznike pozivamo, naj si pravočasno pridobijo dovoljenje za opravljanje dejavnosti za leto 2019 ter nalepko z grbom za vetrobransko steklo.
Prevozniki obdržijo dosedanje nalepke za vrata.

Vlogo, ki je objavljena tukaj, lahko oddate v Glavni pisarni Mestne občine Ljubljana na Mačkovi 1.

Objavljamo termine za opravljanje izpita o poznavanju MOL za voznike avto-taksi vozil

Kandidate, ki bi želeli opravljati izpit o poznavanju MOL za voznike avto-taksi vozil, obveščamo, da bodo pisni deli izpitov v letu 2019 potekali v naslednjih terminih:

 • sreda 6. marec 2019, ob 14. uri
 • sreda, 5. junij 2019, ob 14. uri
 • sreda, 2. oktober 2019, ob 14. uri
 • sreda, 4. december 2019, ob 14. uri

Osebne prijave sprejemamo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v času uradnih ur, največ dva dni pred posameznim izpitnim rokom. Prijaviti se je možno za prvi naslednji razpisani izpit. Za prijavo je potrebno predložiti:

 • veljavno vozniško dovoljenje
 • potrdilo o znanju slovenščine
 • potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika

Kot potrdilo o znanju slovenščine se šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. Kot potrdilo o najmanj pasivnem znanju tujega svetovnega jezika pa najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega svetovnega jezika po javno veljavnem programu.

Pri prijavi je potrebno predložiti tudi potrdilo o plačilu takse za pisni del izpita v višini 25 evrov. Ob prijavi kandidat prejme gradivo.

Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko številko 01 306-17-58. V primeru prijave več kot 20 kandidatov hkrati, je mogoče izpit opravljati tudi v dodatnem terminu, o čem odloča komisija. Dodatni termin je lahko najmanj 1 mesec pred oz. po razpisanem roku v tej objavi.

pretty woman traffic young vintage

Taksi, prosim!

Da bo vaša izkušnja z uporabo taksija prijetna, smo pripravili nekaj koristnih informacij.

Preden pokličete taksi

Avtotaksi prevoznik mora za opravljanje dejavnosti v MOL imeti:

 • veljavno licenco za avtotaksi prevoze
 • dovoljenje za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL
 • voznike, ki imajo opravljen izpit o poznavanju območja MOL

Vsa vozila, s katerimi se opravlja dejavnost v MOL, morajo biti ustrezno označena:

 • s svetlobno tablo z oznako »TAXI« (na strehi vozila)
 • z nalepko z grbom MOL (v desnem spodnjem kotu vetrobranskega stekla)
 • z nalepko z oznako »TAXI LJ « 
 • z zaporedno številko nalepke za vozilo (na vratih vozila)

Ostale informacije o prevozih s taksiji najdete tukaj.