četrtek, 17. 10. 2019

Položili smo temeljni kamen za začetek gradnje trgovine IKEA

V Ljubljani smo položili temeljni kamen za začetek težko pričakovane gradnje pohištvene trgovine IKEA.

Župan je skupaj z gospo Saro Del Fabbro, izvršno direktorico IKEA SSE, gospodom Vladislavom Lalićem, regionalnim direktorjem za nepremičnine in razvoj IKEA SEE, gospodom Zdravkom Počivalškom, ministrom za gospdoarski razvoj in tehnologijo, gospodom Jožetom Mermalom, predsednikom upravnega odbora BTC in gospodomSamuelom Ulfgardom, prvim sekretarjem na švedskem veleposlaništvu na Dunaju, položil temeljni kamen za gradnjo težko pričakovane trgovine IKEA. 

191017 polaganje temeljnega kamna za trgovino Ikea nrovan 032

191017 polaganje temeljnega kamna za trgovino Ikea nrovan 029
"Gospe Sari del Fabbro, izvršni direktorici IKEA SSE, je župan zaželel dobrodošlico "v najlepšem mestu na svetu".

Trgovina IKEA Ljubljana - Kje bo trgovina?

Lokacija trgovine v ljubljanskem BTC Cityju tako obiskovalcem kot podjetju IKEA nudi priložnost za zmanjšanje emisij CO2 zaradi prevoza. Obiskovalcem omogoča enostaven dostop do trgovine s sredstvi javnega prevoza, kolesom ali peš, neposredna bližina avtoceste in avtocestnega obroča pa omogoča hiter dostop tovornjakom, ki v trgovino dostavljajo izdelke IKEA. Kakšne bodo trajnostne značilnosti trgovine? Trgovina IKEA Ljubljana bo vodilna trajnostno naravnana trgovina s pozitivnim vplivom na okolje in skupnost, v katerih bo delovala.

Med izgradnjo:

 • bodo izvajali nadzor gradbenega procesa s pomočjo inteligentnega sodobnega sistema za upravljanje gradnje, ki uporablja tipala za vodo in svetlobo ter meri ravni toplote, vlage, CO2, plesni, bakterij, prahu in alergenih snovi;
 • bodo uporabili trajnostne gradbene materiale, pridobljene iz lokalnega in regionalnega okolja;
 • bodo pričeli z zaposlovanjem lokalnih zaposlenih.

Med obratovanjem:

 • bo 80-90 % energije, potrebne za delovanje trgovine, pridobljene iz obnovljivih virov (vključno s fotovoltaičnimi strešnimi paneli);
 • bodo za ogrevanje uporabljali geotermalno energijo;
 • bodo ločeno zbirali 23 različnih vrst odpadkov;
 • bo delovala čistilna naprava s pametnim optimizacijskim sistemom;
 • bodo uporabljali deževnico za splakovanje stranišč;
 • bodo imeli 30 % več oken, kot jih zahtevajo normativi, za boljši izkoristek dnevne svetlobe ter lažje uravnavanje temperature in klimatskih pogojev.

191017 polaganje temeljnega kamna za trgovino Ikea nrovan 002

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

 • Leta 2008 je bilo ustanovljeno podjetje IKEA Slovenija. 
 • September 2014 – Podjetje IKEA in Mestna občina Ljubljana podpišeta Memorandum o soglasju, v katerem so izraženi namen in prizadevanja obeh strani za odprtje trgovine IKEA v Ljubljani. 
 • Januar 2016 – Podjetje IKEA kupi zemljišče v ljubljanskem BTC Cityju za izgradnjo prve trgovine v Sloveniji. 
 • April 2016 – Podjetje IKEA odda vlogo za izdajo okoljskega soglasja pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. 
 • Maj 2017 – Podjetje IKEA pridobi veljavno okoljsko soglasje za gradnjo trgovine s strani Agencije Republike Slovenije za okolje.
 • December 2017 – Podjetje IKEA pridobi veljavno gradbeno dovoljenje za izvedbo rušitvenih del, ki omogoči pričetek pripravljalnih del.
 • Januar 2018 - Pričnejo se prva rušitvena dela na zemljišču trgovine IKEA v ljubljanskem BTC Cityju.
 • Junij 2018 – Podjetje IKEA poda vlogo za spremembo občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana z namenom pospešiti gradnjo trgovine.
 • Julij 2018 – Zaključijo se zadnja rušitvena dela na zemljišču trgovine IKEA v BTC Cityju.
 • September 2018 – Podjetje IKEA Mestni občini Ljubljana predloži novo prometno študijo in strokovno okoljsko mnenje, ki sta pokazala, da predlagana sprememba ne bo imela negativnih posledic za prometni tok na območju BTC.
 • Februar 2019 - Mestni svet Mestne občine Ljubljana odobri pobudo za spremembo občinskega prostorskega načrta, ki podjetju IKEA omogoča zadostiti vsem pogojem za začetek gradnje trgovine.
 • Marec 2019 - Podjetje IKEA na Ministrstvo za okolje in prostor odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek gradnje trgovine.
 • Avgust 2019 – IKEA podpiše pogodbo o komunalnem opremljanju z Mestno občino Ljubljana in s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobi gradbeno dovoljenje za izgradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji. 

Preberite tudi: