petek, 5. 2. 2016

»Tobačna zarota – Moja kampanja«

Javni zavod Mladi zmaji in Mladinska zveza Brez izgovora skupaj sodelujeta pri projektu »Tobačna zarota – Moja kampanja«, s katerim želita mladim predstaviti realno, neprivlačno sliko o tobaku in razbiti razne mite o kajenju.

Mladi preko spletnih medijev (pa tudi najstniških revij) dobijo mnogo lažnih informacij o kajenju, na podlagi katerih si zgradijo napačno predstavo o pomembnosti in obsežnosti problematike kajenja. S projektom “Tobačna zarota – moja kampanja” želijo to preprečiti in jim predstaviti realno, neprivlačno sliko o tobaku ter razbiti razne mite o kajenju, ki so razširjeni med mladimi.
Projekt temelji na dejstvu, da je za pričetek kajenja pri mladih daleč najpogostejši razlog družba. Z informiranjem in zavedanjem, da mnogo mladih pravi, da kajenje ni »kul«, se poveča samozavest posameznika, da se lažje upre vrstniškemu pritisku. S tem namenom posvečajo posebno pozornost zapomnljivim in mladim zanimivim podatkom, od katerih najbolj izstopa predstavitev različnih vrst marketinških manipulacij s strani tobačne industrije. Temo povezujejo z obdobjem pubertete, ki je obdobje psiho- biološko-socialnih sprememb in zmanjšane sposobnosti regulacije čutenj in vedenj med mladimi. Mlad človek je bolj dovzeten za stres ter ima povečano ranljivost in dovzetnost za nefunkcionalne oblike vedenja, zato pri izvajanju naslavljajo tudi te teme.

V okviru projekta potekajo ozaveščevalno – usposobljevalne delavnice na Srednji frizerski šoli, kjer so z ekipo mladih dijakov in dijakinj pripravili program vrstniških delavnic na temo zmanjševanja škodljivih posledic kajenja, ozaveščanja o zavajanju tobačne industrije in razumevanju možnosti za alternativno preživljanje prostega časa ter razumevanju procesov, ki potekajo pri mladih v času odraščanja. Mladi bodo pridobljeno znanje uporabili pri izvajanju delavnic po petih osnovnih šolah po Ljubljani.

Ob svetovnem dnevu brez cigarete, ki ga obeležujemo 31. januarja, so mlade, ki sodelujejo pri
projektu, povprašali, kaj bi želeli sporočiti svojim vrstnikom. Povedali so naslednje:
»Ne začet kadit.«
»Če začneš, se ne moreš odvadit.«
»Ne poslušaj družbe in ne zgleduj se po družbi.«
»Če si en dan brez cigarete, ne boš umrl.«
»Ne glej na družbo, ampak na svoje zdravje in svoje telo!«

Projektu, ki je delno sofinanciran iz strani Mestne občine Ljubljana – Urad za preprečevanje zasvojenosti, lahko sledite na Facebook strani Tobačna zarota.