petek, 3. 9. 2010

Trubarjeva hiša literature

Kot prva literarna hiša na Slovenskem je v četrtek, 2. 9. 2010, na Stritarjevi ulici 7 odprla vrata Trubarjeva hiša literature.

S tem se je Ljubljana pridružila številnim evropskim mestom - Münchnu, Dunaju, Hamburgu, Salzburgu, Frankfurtu, Leipzigu, Kölnu, Københavnu, Oslu… - v katerih že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije.

Gre za trajno pridobitev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, ki bo zagotovo spodbudno vplivala na literarno, kulturno in intelektualno življenje ne le v slovenski prestolnici, temveč tudi širše. V prostorskem smislu Trubarjeva hiša literature združuje muzejske sobo, čitalnico in prostore za izvajanje programskih aktivnosti.

Trubarjeva hiša literature bo svojo mednarodno prepoznavnost gradila na povezovanju književnosti z drugimi umetniškimi izrazi in sodobnimi praksami ter na odprtosti do različnih literarnih, umetniških in intelektualnih pogledov in pristopov – vse z močnim mednarodnim predznakom ter poudarkom na vrhunski kakovosti. V tem smislu bo programsko povezana z literarnimi hišami in sorodnimi kulturnimi ustanovami po vsem svetu.

Programska zasnova

Po svoji velikosti (171,88 m2) sodi Trubarjeva hiša literature sicer med najmanjše literarne hiše v Evropi, vendar pa po svoji programski zasnovi v ničemer ne zaostaja za njimi. Nasprotno, programsko je nadvse ambiciozno zastavljena in dolgoročno želi postati referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede.

S programskega vidika združuje tri osnovne sklope:

  • muzejsko-spominski,
  • literarno-umetniški,
  • kritično-refleksivni.

V okviru muzejsko-spominskega programa si bodo lahko obiskovalci ogledali svetlobno instalacijo italijanskega umetnika Allesandra Luppija in spominsko sobo, posvečeno Primožu Trubarju, ter dvajsetminutno multimedijsko predstavitev Trubarjevega bivanja v Ljubljani. Učna ura zgodovine je še posebej namenjena otrokom in mladini. Na ta način želimo ustrezno zaščititi Trubarjevo dediščino in jo odpreti za javnost.

V okviru literarno – umetniškega programa bodo potekale literarne prireditve, festivali, branja, predstavitve knjig, ustvarjalne delavnice, gostovanja tujih pisateljev in pesnikov itn. V tem smislu bo Trubarjeva hiša literature prostor povezovanja pisateljev, pesnikov, ustvarjalcev in umetnikov različnih profilov in ustvarjalnih pristopov. Poseben program bo posvečen kulturni vzgoji, ki bo spodbujala bralno kulturo in širila literarno, medijsko in informacijsko pismenost med otroki in mladimi.

Kritična refleksija o literarnem in kulturnem življenju ter družbenih razmerah nasploh je še posebej nujno potrebna v času, ko javno življenje in medijski prostor zaznamujejo pojavi, kot sta komercializacija in tabloidizacija kulturnih in medijskih vsebin. Kot »prostor javne besede« bo hiša omogočala teoretikom, kritikom, intelektualcem in vsem, ki »mislijo z lastno glavo«, da izrazijo svoje poglede na spreminjajočo se kulturno in družbeno stvarnost.

Do konca projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« (23. april 2011) bo Oddelek za kulturo programski koordinator dogodkov v Trubarjevi hiši literature. Mestna knjižnica Ljubljana bo koordinirala dejavnosti v čitalnici, medtem ko bo del programa izoblikovan na podlagi gostovanj drugih izvajalcev.

Programski sodelavci

Del programskih sodelavcev je bil izbran na podlagi javnega povabila k sodelovanju pri izvajanju programa Trubarjeve hiše literature, ki ga je Oddelek za kulturo objavil 2. julija 2010. V skladu z načelom odprtosti smo pozvali vse zainteresirane pisatelje, pesnike, umetnike, študente, raziskovalce, teoretike, kritike, publiciste in druge ustvarjalne posameznike, da s svojimi idejami, predlogi in inovativnimi pristopi prispevajo k programski pestrosti in zanimivosti. K programskemu sodelovanju smo pritegnili zlasti mlajše ustvarjalce, ki se želijo aktivno vključevati v literarno ustvarjanje in intelektualno življenje. Povabilu se je odzvalo 33 kandidatov, izbranih pa je bilo 18 programskih sodelavcev. Program bodo izvajale programske skupine po posameznih tematikah: proza, poezija, teorija, program za otroke itn. Tudi drugi izvajalci (založbe, literarne skupine in revije, kulturna društva itn.) bodo seveda imeli možnost, da predstavijo svoje literarne in umetniške stvaritve, organizirajo delavnice in okrogle mize ter na druge načine promovirajo svojo dejavnost.

Investicija

Projektna naloga za Trubarjevo hišo literature je bila izoblikovana v okviru Oddelka za kulturo. Pri obnovi prostora smo sledili odprtosti kot temeljni duhovni vrednoti. Pri tem smo upoštevali spomeniškovarstveni vidik celotne hiše. Vsi izvajalci del in dobavitelji opreme so bili izbrani na podlagi zakona o javnih naročilih. Obnova je potekala pod nadzorom arhitektov Mihe Dobrina in Eve Matjašič (Arhitekti Dobrin d.o.o.). Gradbeno obrtniška dela je izvedlo podjetje Gradnje Lamut d.o.o. Vrednost celotne investicije (obnovitvena dela in oprema) znaša 356.343,66 evrov. Gre za največjo investicijo v okviru projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«. Za delovanje in program do konca leta 2010 načrtujemo predvidoma 60.000 evrov.