četrtek, 10. 6. 2021

Tudi ta teden smo odprli prenovljen vrtec

V Ljubljani nadaljujemo z obnovami javnih vrtcev. Tako smo včeraj, 9. junija 2021, odprli celovito prenovljeno enoto Palčki Vrtca Jelka.

Celovita prenova objekta ob izboljšanju energetske učinkovitosti vključuje tudi sanacijo dotrajanih elektroinstalacij, kanalizacije, obnovo kuhinje, sanitarij, garderob in zamenjavo opreme. Izvedli smo tudi nadzidavo, s katero je vrtec pridobil dodatne igralne povšine ter večnamenski prostor, uredili smo zunanje površine ter otroško igrišče.

Vrtec Jelka 1

Investicija je znašala približno 1,7 mio evrov, od tega znaša delež energetske sanacije, ki je vključen v projekt javno-zasebnega partnerstva EOL3, skoraj 310.000 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje CBE d.o.o., strokovni nadzor je izvajalo podjetje INŽENIR d.o.o., projektantskega pa podjetje TRAPE d.o.o.

Že tretji sklop energetskih prenov stavb

 Prenova sodi v okvir javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL-3), s katerim s konzorcijem Petrol d.d. in Resalta d.o.o. izvajamo energetske prenove objektov v Mestni občini Ljubljana. Gre za že tretji sklop prenov, v okviru katerega bomo celovito energetsko obnovili 17 objektov, z delno energetsko sanacijo pa bomo povečali energetsko učinkovitost še dodatnim 10 objektom.

Projekt Energetsko napredni

Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijsko pogodbo za prvi sklop energetskih prenov objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Obnovili smo 48 javnih objektov: kulturnih, športnih in zdravstvenih objektov, vzgojno-izobraževalnih ustanov ter objektov mestne uprave. Oktobra 2018 smo podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva, v okviru katere smo prenovili še 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta.

Z obnovo objektov smo znatno zmanjšali porabo energentov ter prispevali k bolj čistemu in zelenemu okolju v našem mestu, ohranili pa smo tudi več kot 170.000 dreves.

Letos bomo zaključili že tretjo fazo projekta, v okviru katere obnavljamo predvsem šole in vrtce. S prenovami bomo dosegli 968 ton manj izpustov CO2, kar predstavlja količino, ki jo letno vsrka 108 ha gozda.