sreda, 25. 8. 2004

Turistični obisk v prvem polletju 2004 - informacija

Po podatkih statističnega urada RS je Slovenijo v prvih šestih mesecih letošnjega leta obiskalo 985.244 turistov, kar je 2% več kot v prvem polletju lani. Turisti so se v Sloveniji zadrževali nekoliko manj časa kot v istem obdobju lani: število nočitev je znašalo 3,174.043 in je v primerjavi z lanskim letom manjše za en odstotek. Povprečna doba bivanja za Slovenijo znaša 3,2 dni.

Bistveno boljše statistične podatke beležimo v Ljubljani: v prvem polletju je v Ljubljani prenočevalo 106.049 turistov (od tega 96.730 tujih), kar je 16% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so realizirali 213.649 nočitev, kar pomeni 15% povečanje napram istemu obdobju lani. Povprečna doba bivanja v Ljubljani ostaja 2 dni.

Analitični podatki o tujih turistih, ki so v prvem polletju obiskali Ljubljano, pa so naslednji:

Največ je bilo turistov iz Italije (10.833), sledijo turisti iz Nemčije (10.528), Velike Britanije (8.972), Avstrije (6.771) in ZDA (5.854).

Po številu realiziranih nočitev pa je vrstni red drugačen: na prvem mestu so Nemci (20.674), sledijo turisti iz Velike Britanije (18.596), Italije (17.614), ZDA (13.099) in Avstrije (11.032).

V naših Turistično informacijskih centrih smo v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 61.606 turistov, kar je za 16% več kot v enakem obdobju lani. Obiskalo nas je sicer več ljudi (76.670), v to številko so všteti tudi kupci kart oziroma ves obisk, ne le turistični.

Povečan turistični obisk je imel za posledico tudi večji obseg naročenih vodstev za ogled Ljubljane, ki je v prvem polletju 2004 napram lani porasel kar za 41%.

Znani so tudi podatki o številu gostov, ki so na ljubljansko letališče prispeli z nizkocenovnim letalskim prevoznikom easyJet: od 28.04. do 30.06. 2004 smo zabeležili 7.463 potnikov, do vključno 17.08.2004 pa že 13.631. Letala so zelo dobro zasedena, v celotnem obdobju pa znaša povprečno število potnikov na letu 121,7. Podatek, da bo s 25.11. 2004 z easyJet-om vzpostavljena povezava Berlin -Ljubljana, pa je bil tudi že objavljen v časniku Finance in booking že poteka. Primer: v četrtek, 25. novembra iz Berlina v Ljubljano lahko poletite za 4,59 EUR, 27. novembra iz Ljubljane v Berlin pa za 4,49 EUR. Podatki se nanašajo na on-line booking na dan 20.08.2004 ob 12.30 uri. Več informacij lahko najdete na: www.easyjet.com.