četrtek, 6. 7. 2017

Učni zelenjavni vrt

Mestna občina Ljubljana je na vrtičkih na Rakovi jelši uredila učni zelenjavni vrt, na katerem tudi julija pripravljajo različna tematska predavanja.

Eno od področij lokalne samooskrbe, ki mu v Mestni občini Ljubljana posvečamo posebno pozornost, je razvoj mreže vrtičkov, saj je pridelovanje hrane na manjših površinah vse bolj pomembno tudi za prebivalce Ljubljane. Enako pomembno kot urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave, saj vrtičkarji na vrtičkih MOL vrtnarijo na ekološki način, zato za varstvo rastlin ne uporabljajo sintetičnih kemičnih pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje. Želja vrtičkarjev je, da bi temu sledili, vendar se dostikrat pojavijo vprašanja kot so: Kako se lotiti obdelave? Kdaj je najprimernejši čas za setev ali sajenje posamezne vrste zelenjave? Koga naj vprašam, če kakšnega postopka ne poznam?

Zato je MOL na Rakovi jelši uredila učni zelenjavni vrt. Ta nastaja postopoma, vzporedno s časovnico dela na vrtičkih ostalih vrtičkarjev na območju, tako da jih usmerja oziroma služi kot primer za posamezno opravilo. Na primer: ko je vreme primerno, na šolskem vrtu posejemo solato in obvestimo ostale vrtičkarje, katere vrste solate so primerne za sejanje in kako ta postopek izvršiti. Enako ponavljamo pri sajenju ostalih vrst zelenjave. Tako se vrtičkarji spotoma veliko naučijo o postopkih dela na vrtu, pa tudi o terminih teh postopkov.

Hkrati potekajo tudi predavanja in praktični prikazi, na katerih vrtičkarji pridobijo nova znanja, navežejo pa tudi socialne stike, sledi izmenjava izkušenj, izmenjava pomoči pri delu na vrtu, izmenjava semen itd.

Učne ure vrtičkarstva_arhiv

Vse aktivnosti na učnem vrtu potekajo pod vodstvom mentorja na rednih tedenskih srečanjih. Ta bodo v juliju potekala:

  • četrtek, 6.7.2017, od 18. do 19. ure (Miha Curk)
  • četrtek, 13.7.2017, od 18. do 19. ure (Miha Curk)
  • sreda, 19.7.2017, od 18. do 19. ure (Marjana Kajzer Nagode)
  • sreda, 26.7.2017, od 18. do 19. ure (Marjana Kajzer Nagode).

Po predavanju si udeleženci lahko izmenjajo semena, sadike in se z mentorjem podrobneje pogovorijo o posameznih temah.

Številne nasvete strokovnjakov ter ostale zanimivosti o urbanem vrtičkarstvu najdete tudi na naši spletni strani, v rubriki Vrtički v Ljubljani.