ponedeljek, 22. 5. 2017

Učni zelenjavni vrt

Mestna občina Ljubljana je na vrtičkih na Rakovi jelši uredila učni zelenjavni vrt, na katerem med drugim potekajo tudi različna tematska predavanja.

Eno od področij lokalne samooskrbe, ki mu v Mestni občini Ljubljana posvečamo posebno pozornost, je razvoj mreže vrtičkov, saj je pridelovanje hrane na manjših površinah vse bolj pomembno tudi za prebivalce Ljubljane. Enako pomembno kot urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave, saj vrtičkarji na vrtičkih MOL vrtnarijo na ekološki način, zato za varstvo rastlin ne uporabljajo sintetičnih kemičnih pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje. Želja vrtičkarjev je, da bi temu sledili, vendar se dostikrat pojavijo vprašanja kot so: Kako se lotiti obdelave? Kdaj je najprimernejši čas za setev ali sajenje posamezne vrste zelenjave? Koga naj vprašam, če kakšnega postopka ne poznam?

Zato je MOL na Rakovi jelši uredila učni zelenjavni vrt. Ta nastaja postopoma, vzporedno s časovnico dela na vrtičkih ostalih vrtičkarjev na območju, tako da jih usmerja oziroma služi kot primer za posamezno opravilo. Na primer: ko je vreme primerno, na šolskem vrtu posejemo solato in obvestimo ostale vrtičkarje, katere vrste solate so primerne za sejanje in kako ta postopek izvršiti. Enako ponavljamo pri sajenju ostalih vrst zelenjave. Tako se vrtičkarji spotoma veliko naučijo o postopkih dela na vrtu, pa tudi o terminih teh postopkov.

Hkrati potekajo tudi predavanja in praktični prikazi, na katerih vrtičkarji pridobijo nova znanja, navežejo pa tudi socialne stike, sledi izmenjava izkušenj, izmenjava pomoči pri delu na vrtu, izmenjava semen itd.

Vse aktivnosti na učnem vrtu potekajo pod vodstvom mentorja na rednih tedenskih srečanjih.
V naslednjih dneh se lahko udeležite predavanj:

  • fižol (ponedeljek, 22. maj ob 17. uri)
  • zelje, brokoli, cvetača, ohrovti (torek, 23. maj ob 17. uri)
  • buče, bučke, kumare (četrtek, 25. maj ob 17. uri)
  • zeliščni vrt (torek, 30. maj ob 17. uri)
  • škodljivci in bolezni na vrtu (sreda, 31. maj ob 17. uri)

Po predavanju si udeleženci lahko izmenjajo semena, sadike in se z mentorjem podrobneje pogovorijo o posameznih temah.

Podrobnosti o urbanih vrtičkih v Ljubljani najdete na naši spletni strani, v rubriki Vrtički.