torek, 21. 9. 2010

Ujemi veselje življenja

Predstavljamo katalog Preventivnih programov s področja preprečevanja zasvojenosti za starše otrok in mladine za šolsko leto 2010/11.

Vsi, ki spremljamo otroke na poti njihovega razvoja in odraščanja, si želimo - zase in zanje - poznati bistvene izzive in naloge starševstva.

Zato smo v Uradu za preprečevanje zasvojenosti MOL za vas pripravili katalog s podatki o Preventivnih programih s področja preprečevanja zasvojenosti za starše otrok in mladine, ki potekajo v šolskem letu 2010/11 v Mestni občini Ljubljana.

Vsi programi so brezplačni. Lahko se udeležite kateregakoli srečanja – ne glede na to kje v Ljubljani obiskuje vrtec ali šolo vaš otrok.

Katalog o Preventivnih programih s področja preprečevanja zasvojenosti za starše otrok in mladine, ki potekajo v šolskem letu 2010/11 v Mestni občini Ljubljana je razdeljen na 6 poglavij:

  • Programi za starše predšolskih otrok
  • Programi za starše osnovnošolcev
  • Programi za starše srednješolcev
  • Programi za starše mladostnikov, ki imajo težave z zasvojenostjo
  • Programi svetovanja staršem po telefonu ali elektronski pošti ter druga
  • medijska izvajanja (televizija, internet)

Programi so večinoma zastavljeni tako, da so teme enega sklopa največkrat smiselno povezane ali nadgrajene. Zato vam predlagamo, da se udeležite celotnega sklopa.

Prav tako se lahko obrnete na organizatorje Programov za starše, ki vam bodo posredovali vse potrebne informacije v zvezi s potekom in vsebinami njihovega programa. Za vse dodatne informacije in sodelovanje se lahko obrnete na telefonski številki: 01/ 306 40 53 ali 01/ 306 40 35 ali preko elektronskega naslova: preventiva@ljubljana.si.