torek, 12. 11. 2013

Ukrepi Mestnega redarstva so zakoniti

Poročanje nekaterih medijev, da je izdaja odločbe o prekršku s strani mestnega redarstva na podlagi obvestil uslužbencev JP LPT nezakonita, je napačno in zavajajoče. V nadaljevanju dodatno pojasnjujemo postopek in pozivamo uporabnike parkirišč, da ne nasedajo zavajajočim navedbam in pozivom ene od odvetniških družb, naj takoj vložijo zahtevo za sodno varstvo.

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (JP LPT, d.o.o.) ima v Mestni občini Ljubljana kot izvajalec gospodarske javne službe v upravljanju nekatera parkirišča, na katerih prihaja do neplačila parkirnine, kar je opredeljeno kot prekršek po določbah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. JP LPT, d.o.o. mora za te kršitve kot oškodovanec vlagati predlog zoper kršitelje, lastnike vozil, na Mestno redarstvo, ki je pristojni prekrškovni organ MOL. V primerih navedenih kršitev se vloga oškodovanca JP LPT, d.o.o. obravnava kot pisni predlog, kar ima za posledico obvezno izvedbo dokaznega postopka s strani prekrškovnega organa pred izdajo odločbe o prekršku. Mestno redarstvo pred izdajo odločbe o prekršku zbere vsa potrebna obvestila in dokaze, ki so pomembni pri odločanju v prekrškovnem postopku. To pomeni, da prouči uradne zbirke podatkov o lastništvu vozila in prometni signalizaciji, od kršitelja oz. prič pridobi izjave, pisna dokazila ipd. Prav tako od predlagatelja postopka – oškodovanca pridobi fotografije kraja prekrška (situacijsko fotografijo kraja prekrška, vozila ter ostale relavantne dokaze ipd.) in po potrebi izjavo kontrolorja. Če se v postopku pred prekrškovnem organom pojavi dodatni dvom, prekrškovni organ opravi ogled kraja prekrška neposredno na kraju samem.

Vsa navedena dejanja se vodijo v skladu s pozitivno zakonodajo in absolutno ne moremo govoriti o izdajanju nezakonitih odločb o prekršku.

Sodišča so vseskozi sledila odločitvam Mestnega redarstva in pravilnost vodenja postopka potrdila s sodbami. Sodb, ki jih navajajo nekateri mediji, ki naj bi dokazovale nezakonitost postopkov, ni. So pa izdane sodbe, iz katerih je jasno razvidno, da so postopki pravilni in zakoniti, vendar po mnenju sodišča ni bilo dovolj dokazov, da je bil prekršek storjen.

Mestno redarstvo na podlagi pisnega predloga oškodovanca, tj. JP LPT d.o.o., izdaja odločbe o prekršku od leta 2008. Od začetka do danes je bilo izdanih skupno 22.165 odločb o prekršku.

V letošnjem letu je bilo do sedaj izdanih 5.249 odločb o prekršku in zoper navedene odločbe vloženih 90 zahtev za sodno varstvo. Le nekaj sodnih postopkov se je doslej končalo v korist storilca. Primer takšne sodbe prilagamo, prav tako primer sodbe, ki pritrjuje Mestnemu redarstvu MU MOL.