ponedeljek, 7. 1. 2008

Umetniški festivali so podpisali deklaracijo o medkulturnem dialogu

Deklaracijo o medkulturnem dialogu so v Ljubljani, 8.januarja 2008, podpisali glavni evropski umetnostni in kulturni festivali.

20 festivalov in uradniki iz šestnajstih evropskih držav se zavezujejo, da bodo dosegli smotre in izpolnili obveznosti, ki jih določa deklaracija.V okviru uradnega odprtja evropskega leta medkulturnega dialoga in v skladu z njegovim uradnim programom se deklaracija v letu 2008 podaja na pot na stotine umetniških festivalov po vsej Evropi in celo dlje! Ján Figel’, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino ter eden od prvih podpisnikov v Ljubljani, promovira deklaracijo in meni, da so “evropski umetnostni festivali začeli z bistvenim procesom kroženja in omogočanja vidnosti različnim kulturnim tokovom evropske umetnosti ter kulture, kar je ogromen korak v razvoju medkulturnih kompetenc.

Svečanost ob podpisu, ki jo je organizirala EFA v sodelovanju z mestom Ljubljano ter Festivalom Ljubljana, predstavlja praznični zagon za začetek udejanjanja deklaracije: vsi glasbeni, plesni in gledališki festivali, rock, pop in jazz, književni, filmski in filozofski festivali, otroški festivali in festivali ulične umetnosti ter drugi umetniški in kulturni festivali, nacionalne festivalske zveze in kulturna omrežja, ki so se zavezala doseganju smotrov deklaracije, se bodo v letu 2008 in v prihodnosti združevala z namenom promovirati in udejanjati njene cilje in smotre. Poleg poudarjanja uspeha festivalov pri razvijanju medkulturnih kompetenc, “smo ponosni”, kot pravi Darko Brlek, predsednik EFA in direktor Festivala Ljubljana, “da ponudimo naše edinstvene platforme in s tem posredujemo to sporočilo milijonom Evropejcev, ki vsako leto obiščejo festivale!”

Deklaracija je projekt, s katerim je začelo Evropsko združenje festivalov, glavno omrežje umetniških festivalov, ki predstavlja festivale v osemintridesetih, večinoma evropskih državah. Podpira jo evropski komisar Ján Figel’. EFA je članica usmerjevalne skupine Platforme civilne družbe za medkulturni dialog (www.efah.org) in v tem okviru sodeluje s pobudo ‘Dajmo Evropi dušo’ (www.berlinerkonferenz.eu).