ponedeljek, 4. 6. 2012

Urbana v MKL

Mestna knjižnica Ljubljana uvaja enotno mestno kartico Urbana kot člansko izkaznico Mestne knjižnice Ljubljana.

Ob začetku uvajanja Urbane v Mestno knjižnico Ljubljana je župan Zoran Janković poudaril, da je to še en pokazatelj, kako povezana je »velika mestna družina«, katere cilj je ponuditi najboljšo storitev za meščane in meščanke. Urbana res postaja prava enotna mestna kartica, ki smo jo uvedli z namenom, da bi meščankam in meščanom olajšali plačevanje javnih storitev.

Uvajanje Urbane kot članske izkaznice Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki se je začelo 4. junija 2012, bo postopno, člani pa bodo za uporabo storitev v knjižnici lahko uporabljali lastne, tako terminske kot vrednostne, kartice Urbana.

Enotna mestna kartica Urbana je brezkontaktna pametna kartica, ki  omogoča hitro in udobno brezgotovinsko plačevanje različnih storitev. Najprej jo je MOL uvedla za plačevanje vožnje z mestnimi avtobusi LPP. S kartico Urbana je že mogoče plačati tudi vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad, parkirnino na belih conah in parkiriščih v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, zdaj pa jo bo mogoče uporabljati tudi za plačevanje storitev Mestne knjižnice Ljubljana.

»Prepričana sem, da je projekt uvedbe mestne kartice Urbana v poslovanje Mestne knjižnice eden najpomembnejših projektov v Ljubljani v letu 2012, saj bo omogočil širitev mestne kartice kot sodobne tehnološke rešitve v delovanju mesta na povsem novo področje – knjižnico kot javno službo. S tem pa bo tudi odprl razmišljanja in razvoj inovativnih idej o še drugih možnostih njene uporabe, tako za plačevanje različnih javnih storitev, kot tudi za nove, do zdaj neobičajne rabe, kakršna je npr. v MKL identifikacija članstva. Tako se bo z Urbano v tej novi funkciji neposredno srečalo skoraj 85.000 prebivalcev mesta in okolice, ki so člani MKL in uporabljajo naše storitve. Smo kar ponosni, da nam je ta projekt uspel,« pravi direktorica Mestne knjižnice Ljubljana mag. Jelka Gazvoda.

V Mestni knjižnici Ljubljana bodo v naslednjem letu (predvidoma do junija 2013) z Urbano nadomestili stare izkaznice prej samostojnih ljubljanskih knjižnic in začasne izkaznice MKL. Z uvedbo Urbane bodo člani knjižnice  dobili možnost uporabe dodatnih storitev s kartico Urbana, ki jo že vsakodnevno uporabljajo za plačevanje storitev v sklopu Mestne občine Ljubljana in okoliških občin.

Urbana bo v knjižnici veljala kot sredstvo za identifikacijo člana in za plačilo storitev knjižnice (npr. za plačila članarin in zamudnin) in bo obvezna za vse člane. Člani bodo Urbano lahko kupili tudi v enotah knjižnice. 
V uporabi bosta tako terminska (zelena) kot tudi vrednostna (rumena) kartica. Članom knjižnice, ki bodo ob obisku knjižnice prinesli svojo lastno kartico Urbana, bodo v sistem COBISS vnesli potrebne podatke, nato pa bodo na zeleno (terminsko) Urbano natisnili evidenčno številko, na rumeno pa poleg te tudi ime in priimek člana. S tem bo rumena prenosna Urbana postala imenska Urbana, kar bo pomenilo, da bo lahko nekdo, ki je potnik avtobusov mestnega potniškega prometa in hkrati član knjižnice, od trenutka vnosa imena in priimka na rumeno Urbano kupil tudi mesečno vozovnico za mestni potniški promet.
Člani MKL pa bodo ob tem na elektronski tablici ponovno podpisali pristopno izjavo o včlanitvi v MKL, ki bo odslej shranjena le še v e-obliki.

Zamenjava sedanjih članskih izkaznic MKL za Urbano bo najprej možna v naslednjih enotah Mestne knjižnice Ljubljana: 

  • Knjižnica Bežigrad
  • Knjižnica Šiška
  • Knjižnica Prežihov Voranc
  • Knjižnica Jožeta Mazovca 
  • Knjižnica Otona Župančiča 
  • Knjižnice Rudnik, Črnuče, Fužine in Šentvid.

Še v 13 dodatnih knjižnicah bodo zamenjavo kartic omogočili v naslednjih 14 dneh, v naslednjih dveh mesecih pa v vseh preostalih.
Člani, ki bodo svojo staro izkaznico zamenjali za Urbano, si bodo lahko ves ta čas nemoteno izposojali gradivo v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana.

Uporabniki bodo lahko storitve knjižnice plačevali tudi z Moneto, identificirali pa se bodo lahko tudi z mobilnim telefonom, zlasti v primeru, če bodo Urbano pozabili doma.

V Mestni knjižnici Ljubljana bodo hkrati z uvedbo Urbane kot identifikacijskega in plačilnega sredstva knjižnice, uvedli tudi omenjeni elektronski podpis pristopne izjave ob vpisu v knjižnico.