petek, 9. 8. 2013

Urbanizem Ljubljane v 3D obliki

Mestna občina Ljubljana predstavlja mesto v 3D obliki in med prvimi na svetu, prikazuje načrtovane projekte, načrtovano namensko rabo prostora in obstoječe stanje v prostoru po katerem se lahko interaktivno premikamo v treh dimenzijah.

3D urbanizem je poleg 3D vizualizacije tudi orodje za vključevanje nosilcev, izvajalcev, deležnikov, strokovne in splošne javnosti v prostorsko načrtovanje Mestne občine Ljubljana.

Predstavljamo tako v podrobnih občinskih prostorskih načrtih sprejete ali na urbanističnih natečajih nagrajene rešitve, kot tudi zazidalne preizkuse in ustrezno artikulirane pobude raznih avtorjev, kako naj bi preuredili posamezne mestne predele. Ti zadnji so predstavljeni predvsem z namenom, da spodbudimo širšo razpravo o pogledih na razvoj našega glavnega mesta v prostoru. Pošljite nam svoja mnenja na Oddelek za urejanje prostora MOL.