petek, 28. 12. 2018

Uredili smo za vas: avtobusni postajališči Živalski vrt in Cesta na Bokalce

Prenova avtobusnih postajališč Živalski vrt in Cesta na Bokalce je končana. Obe postajališči smo uredili izvennivojsko z izogibališčem in nadstrešnico skupaj s prikazovalnikom prihodov avtobusov.

Navedeni postajališči sta prvi dve izmed 7 postajališč, ki jih prenavljamo v sklopu projekta Ureditve avtobusnih postajališč, za katere smo prejeli tudi evropska sredstva.

Postajališče LPP na Večni poti

Skupaj smo oz. bomo uredili tri na območju Vrhovcev, tri na območju Večne poti in eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom. Z ureditvijo ostalih 5 postajališč bomo pričeli po novem letu.

Vrednost del znaša 788.549 evrov, od tega je delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS 400.000 evrov.