petek, 9. 11. 2018

Urejamo za vas: nova avtobusna postajališča

V ponedeljek, 12. novembra 2018, bomo začeli z urejanjem novih avtobusnih postajališč na Vrhovcih ter ob Večni poti in Tržaški cesti.

Skupaj bomo uredili 7 postajališč, tri na območju Vrhovcev, tri na območju Večne poti in eno na Tržaški cesti za Dolgim mostom.
Najprej bomo začeli z urejanjem postajališč na Večni poti, pri Živalskem vrtu, ter na Cesti na Bokalce. Urejanje teh dveh postajališč bo potekalo predvidoma do 12. decembra 2018.

Po končani ureditvi bodo vsa postajališča izven nivojska, z izogibališčem in nadstrešnico ter opremljena s prikazovalnikom prihodov avtobusov.

Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

Vrednost del znaša 788.549 evrov, od tega je delež sofinanciranja Kohezijskega sklada in RS 400.000 evrov.

Izvajalci del bodo KPL d.o.o., Prenova-Gradbenik d.o.o. in Komunalne gradnje d.o.o..