ponedeljek, 12. 11. 2018

Urejamo za vas: novo otroško igrišče na Galjevici

Na pobudo stanovalcev Galjevice smo ob Melikovi ulici uredili novo otroško igrišče.

novo igrišče

Igrišče smo opremili z Elanovimi igrali, ki so narejena v Sloveniji.

novo igrišče

V Ljubljani posebno skrb namenjamo otrokom. Vsako leto obnovimo ali na novo uredimo več igrišč, otroci pa se lahko igrajo in kakovostno preživljajo svoj prosti čas na kar 218 javnih otroških igriščih, ki so brezplačno dostopna vsem.