petek, 22. 2. 2019

Urejamo za vas: obrezovanje dreves na Tomšičevi ulici

V ponedeljek, 25. februarja 2019, bomo začeli z obrezovanjem in odstranjevanjem divjih kostanjev v drevoredu na Tomšičevi ulici.

Arboristi so drevesa podrobno strokovno pregledali ter pri posameznih drevesih ugotovili obsežen razkroj lesnih tkiv in odmiranje krošenj. Ker drevesa stojijo ob cesti, moramo nekatera izmed njih odstraniti, nekatera pa obrezati.
Glede na naravovarstvene usmeritve bomo predhodno preverili prisotnost zavarovane vrste hrošča puščavnika, pri izvajanju del pa upoštevali tudi kulturnovarstvene usmeritve.

Zaradi del bodo predvidoma 3 dni med 8. in 15. uro med Župančičevo in Prešernovo ulico popolnoma zaprti cestišče in pločniki, kasneje bo zapora le delna.

Mimoidoče prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore!

Skrb za drevesa v Ljubljani

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.

Če je le mogoče, še posebej varujemo tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

---

Preberite tudi: