ponedeljek, 17. 12. 2018

Urejamo za vas: obrezovanje dreves v Bloudkovem parku

V torek, 18. decembra 2018, bomo začeli z obrezovanjem in odstranjevanjem lip v drevoredu v Bloudkovem parku. Arboristi so drevesa podrobno strokovno pregledali ter ugotovili obsežen razkroj lesnih tkiv.

Drevesa stojijo ob priljubljeni sprehajalni poti; nekatera bomo morali odstranili, nekatera pa bomo obrezali v takšni meri, da bomo zagotovili varnost sprehajalcev.
Glede na naravovarstvene usmeritve bomo predhodno preverili prisotnost zavarovane vrste hrošča puščavnika ter gnezd in kotišč drugih vrst. V primeru najdbe bomo dela prilagodili, območje pa zaradi zagotavljanja varnosti začasno zaprli za obiskovalce.
Pri izvajanju del bomo upoštevali tudi kulturnovarstvene usmeritve.

Skrb za drevesa v Ljubljani

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.

Če je le mogoče, še posebej varujemo tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Skrb za mestna drevesa v Ljubljani je podrobneje predstavljena tukaj.