ponedeljek, 24. 12. 2018

Urejamo za vas: obrezovanje dreves v parku Kodeljevo

Arboristi so pri strokovnem pregledu divjih kostanjev v drevoredu v parku Kodeljevo ugotovili razkroj lesnih tkiv in odmiranje krošenj, zato bomo v četrtek, 27. decembra 2018, začeli z obrezovanjem in odstranjevanjem teh dreves.

Drevesa stojijo ob dovozni poti, zato bomo za zagotovitev varnosti obiskovalcev parka nekatera izmed njih morali odstraniti, nekatera pa bomo obrezali v takšni meri, da bomo zagotovili varnost.

Glede na naravovarstvene usmeritve bomo preverili prisotnost zavarovane vrste hrošča puščavnika, pri izvajanju del pa bomo upoštevali kulturnovarstvene usmeritve.

Drevesa bomo v prihodnje nadomestili v okviru celostne obnove drevoreda.

Skrb za drevesa v Ljubljani

Za mestno drevje in parkovne gozdove strokovno skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist. Pri vzdrževanju mestnega drevja si pomagajo z digitalnim katastrom mestnih dreves, vsako drevo na javnih površinah pa strokovnjaki JP Snaga enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj.

Če je le mogoče, še posebej varujemo tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so namreč v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo zrak, naravno razrasla so lepa in z vsemi pozitivnimi vlogami povečujejo kakovost bivanja.

Skrb za mestna drevesa v Ljubljani je podrobneje predstavljena tukaj.