ponedeljek, 15. 8. 2022

Urejamo za vas: planinska pot na Šmarni gori

Na Šmarni gori nadaljujemo ureditvene posege in razširjamo delovišče. Na območju Spodnje Kuhinje (na karti označeno z zeleno) izvajamo sečnjo oslabelega in suhega drevja v vplivnem pasu planinske poti, na Romarski poti (na karti označeno s črno) pa bomo v okviru programa vzdrževanja gozdnih vlak izboljšali prehodnost poti. Dela bodo potekala predvidoma do petka, 26. avgusta 2022, odvisno od vremenskih razmer.

 

Les dreves s Spodnje Kuhinje bomo uporabili za izvedbo nove trase poti, ki jo nameravamo urediti še v letošnjem letu. Odsek bo dolg 140 metrov, širok okoli 2,5 metra, dvignjen bo od obstoječe ravni za okvirno 10–20 centimetrov in nasut z gramozom.

Meritev obiska na vstopni točki Spodnja Kuhinja aprila letos je že v prvem tednu pokazala več kot 10 tisoč prehodov, kar potrjuje, da je območje zelo priljubljeno. Ker želimo z namenom zaščite gozda s posebnim namenom obiskovalce usmeriti na urejeno pot, namesto da hodijo po območju zunaj trase, bomo stezo uredili na podoben način kot Pot spominov in tovarištva čez Golovec.

Prvenstveno bo namenjena vodenju obiskovalcev, z ureditvijo pa bomo zagotovili razmere za obnovo gozda v 30-metrskem pasu izrazite poteptanosti gozdnih tal.

Obiskovalcem območja svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila izvajalcev del. Priporočamo jim tudi, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, pse pa naj imajo na vrvici.