petek, 17. 7. 2020

Urejamo za vas: poti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Predvidoma od 20. do 31. julija 2020 bomo prenavljali več krajših odsekov poti za pešce in kolesarje nad Cesto 27. aprila.

 skica kp

Na skici so označene poti, na katerih bodo potekala dela. Zaradi odlaganja materiala bo zaprt krajši odsek, označen z modro barvo.

Sprehajalce in kolesarje prosimo, naj se izogibajo območju del ter naj upoštevajo navodila izvajalcev del.