torek, 13. 11. 2018

Urejamo za vas: protipoplavni ukrepi ob Koseškem bajerju

Na brežini Koseškega bajerja izvajamo protipoplavne ukrepe. S stabilizacijo erozijsko ogrožene brežine in nadvišanjem le-te bomo preprečili razlivanje visokih vod bajerja proti naseljenemu delu ob Kmečki poti.

V Koseški bajer se izliva potok Mostec, ki odvodnjava zahodna pobočja Šišenskega hriba, s severovzhoda pa prihajajo po Kmečki poti tudi padavinske vode. Oboje skupaj ob dolgotrajnejših in intenzivnejših padavinah součinkuje tako, da se nivo vode v bajerju dvigne in poplavno ogroža stanovanjske objekte na Kmečki poti, ki stojijo neposredno ob bajerju.

Koseski bajer
Koseški bajer je ena izmed številnih zelenih oaz Ljubljane, kjer meščanke in meščani uživajo v svojem prostem času ter se rekreirajo.

Zaradi del smo morali odstraniti nekaj grmičevja, drevored odraslih dreves pa bomo skušali v največji meri ohraniti. Zaradi predvidenega nadvišanja brežine se bo namreč spremenil tudi nivo tal v okolici dreves. V primeru, da bomo morali kakšno drevo odstraniti, ga bomo nadomestili z novim.

Ureditev brežine bo potekala do predvidoma konca novembra 2018.
Izvajalci del bodo poskrbeli, da bodo imeli tamkajšnji stanovalci čim bolj nemoten dostop do svojih hiš, vse obiskovalce tega območja pa prosimo za potrpežljivost in razumevanje.