sreda, 21. 7. 2021

Urejamo za vas: sečnja na Golovcu

Na severnem pobočju Golovca (na območju Štepanje vasi) se je začela sečnja dreves na parcelah v zasebni lasti. Dela bodo predvidoma potekala do 30. julija 2021.

Dela ne bodo potekala v bližini poti, le spravilo hlodovine bo potekalo po krajšem odseku grebenske poti do Italijanke, kar je na skici označeno z rumenimi puščicami.

Zemljevid območja, kjer bodo potekala dela. Skica: arhiv MOL

Obiskovalcem območja se zahvaljujemo za razumevanje in jim svetujemo, da se v času del zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem. Če se bodo kljub temu odpravili na to območje, naj upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo slušalk. Psi naj bodo na povodcih.