ponedeljek, 17. 1. 2022

Urejamo za vas: sečnja na Golovcu

V gozdu na Golovcu, nad Zgornjo Hrušico, bo predvidoma med 17. in 24. januarjem 2022 potekala sečnja dreves, ki so jih za posek označili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Za posek je označenih 53 dreves, kar je skupaj 84 m3 lesa. Večinoma gre za tako imenovani pomladitveni posek (posek za obnovo gozda), delno za sanitarni posek (posek poškodovanega in oslabelega drevja) ter delno za tako imenovani negovalni posek (izbiralno redčenje).

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti gozdne poti in prometnice.

Pozorno v gozd

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.