torek, 8. 1. 2019

Urejamo za vas: sečnja na Rožniku

Na območju Ceste na Rožnik bo od 9. do 15. januarja 2019 potekala sečnja dreves, katerih posek so zaradi pomladitve gozda ter sanitarnih razlogov določili na Zavodu za gozdove Slovenije.

Za posek je označenih 94 dreves, kar predstavlja je 89 m3 lesa. Od tega je 28 dreves z gozdnogojitvenega stališča treba odstraniti, da se bo gozd lahko uspešno naravno pomladil. Ostalo označeno drevje je poškodovano oziroma oslabljeno zaradi sanitarnih vzrokov (glive, žled, veter, insekti).

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, bodo morali lastniki gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bodo morali paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.