ponedeljek, 27. 7. 2020

Urejamo za vas: sečnja pod Šišenskim hribom

V gozdu pod Šišenskim hribom bo predvidoma v ponedeljek, 27. julija 2020, potekala sečnja dreves, ki jih je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije. Zaradi del bo občasno zaprt del Jesenkove poti nad Halo Tivoli.

skica secnja

Za posek je označenih 16 oslabelih oziroma poškodovanih dreves.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Pozorno na območju del

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času del zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.