petek, 8. 3. 2019

Skrbimo za mestno drevje: sečnja v mestnem gozdu

Od 13. do 18. marca 2019 bo v mestnem gozdu na Rožniku, Grajskem hribu in Golovcu potekala sečnja dreves.

Na Rožniku bomo zaradi neposrednega vplivnega območja oddajnika RTV posekali 9 dreves, na Grajskem hribu bomo odstranili 54 suhih in odmirajočih dreves, na Golovcu pa bomo na območju PST odstranili 31 sušic, ki predstavljajo morebitno nevarnost za obiskovalce in kazijo urbani gozd.

Sečnjo bodo izvajali predstavniki podjetja Tisa d.o.o., ki je pogodbeni izvajalec javnega podjetja Snaga.

Sečnja in spravilo lesa bosta morala biti opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite še: