sreda, 24. 11. 2021

Urejamo za vas: spremembe na Rožičevi ulici

V okviru urejanja območja Kajuhove ulice bomo izvedli nekaj posegov tudi na Rožičevi ulici. Zasadili bomo nova drevesa namesto obstoječih ringlojev in na pobudo tamkajšnjih stanovalcev uredili nova parkirna mesta.

Nova parkirna mesta in pas za mešan promet

Obnovili bomo cestišče in pločnike na Rožičevi ulici na odseku od Kajuhove ulice proti križišču s Kavčičevo ulico v dolžini približno 100 metrov. Uredili bomo okoli 20 parkirnih mest ob ulici, na delu ob zelenici nasproti stavbe na Rožičevi 9, in prometni pas, namenjen mešanemu prometu (t. i. sharrow).
Takšna prometna ureditev bo tudi na Kavčičevi ulici, na odseku od Središke do Flajšmanove ulice. Na Vzajemni ulici in delu Rožičeve ulice JP Voka Snaga obnavlja tudi kanalizacijo.

Okrasne hruške namesto ringlojev

ringlo
Oslabele ringloje bomo odstranili

Ringloji (Prunus cerasifera f. Atropurpurea) so zaradi plodov v mestnem okolju manj zaželena drevesna vrsta, saj onesnaževanje površin ob padcu plodov v poletnih mesecih predstavlja varnostni, higienski in estetski problem.
Glede tega smo tudi prejeli več pobud občanov za odstranitev, zato bomo obstoječih 13 ringlojev ob Rožičevi ulici, med katerimi je nekaj oslabelih, zamenjali s 14 okrasnimi hruškami (Pyrus calleryana 'Chanticleer') in z dvema navadnima orehoma (Juglans regia). Saditev novih dreves bomo predvidoma izvedli sočasno z odstranitvijo starih.

Kettejeva ulica s sterilnimi ringloji

Ringloje smo nedavno odstranili tudi na Kettejevi ulici. V tamkajšnjem drevoredu smo v preteklosti že odstranili posamezna poškodovana drevesa. Na pobudo občanov in zaradi razkroja dreves, zagotavljanja varnosti v cestnem prometu ter onesnaževanja javnih površin zaradi plodov v poletnih mesecih smo se odločili še za odstranitev preostalih dreves.
Drevesa na Kettejevi ulici bomo predvidoma do konca leta nadomestili s sterilno vrsto ringlojev, kar pomeni, da ne bo prisotnosti plodov ali bo teh zelo malo. Okolica bo tako bolj urejena, gibanje po območju pa bo bolj prijetno.

Preberite tudi: