petek, 15. 10. 2021

Urejamo za vas: zaradi varnosti bomo odstranili divji kostanj v Tivoliju

Zaradi zagotavljanja varnosti bomo v petek, 15. oktobra 2021, odstranili divji kostanj (Aesculus Hippocastanum) v parku Tivoli.

Drevo se je dodatno nagnilo, vrh krošnje sega v krošnjo drugega drevesa, in zato predstavlja povečano nevarnost za ljudi in premoženje. Mimoidoče prosimo, da se ne zadržujejo na delovišču in da upoštevajo navodila izvajalcev.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin.