ponedeljek, 8. 11. 2010

Ustanovna seje MS MOL

V ponedeljek, 8. novembra 2010, je bila ob 15.30 uri v Mestni hiši Ustanovna seja Mestnega sveta MOL.

Na ustanovni seji je župan Zoran Janković slovesno prisegel in s tem uradno začel svoj drugi županski mandat.

1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, katero je v skladu s poslovniškimi določili vodil najstarejši svetnik Marjan Jernej Virant (Lista Zorana Jankovića), se je udeležilo 43 od 45 novo izvoljenih mestnih svetnic in svetnikov. Manjkala sta le mestna svetnika iz svetniške liste Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Na seji je bilo najprej predstavljeno Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet MOL in Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana. Obe poročili si lahko preberete tudi na naši spletni strani.

Nato so potrdili mandate svetnikov in sprejeli ugotovitveni sklep o izvolitvi novega župana.

Več kot polovica svetnikov bo ponovila svoj mandat, saj jih je bilo od 45 ponovno izvoljenih 28. V tokratni mandatu je zastopanih sedem list, kar je ena manj kot prejšnji mandat (iz MS MOL je izpadla Lista za čisto pitno vodo).

S petindvajsetimi mesti ostaja najmočnejša v Mestnem svetu MOL Lista Zorana Jankovića. SDS ima devet svetnikov, SD pa štiri. Po dva svetnika imajo DeSUS, NSi in Zeleni Slovenije, enega pa LDS.

Na 1. seji MS MOL je bila izvoljena tudi enajst članska Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Ustanovna seja Mestnega sveta MOL se je končala z slovesno prisego župana Zorna Jankovića in njegovim pozdravnim nagovorom. 

 

Slavnostni govor župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića na konstitutivni seji MS MOL v ponedeljek, 8. novembra 2010

 

Spoštovane mestne svetnice in mestni svetniki, spoštovane Ljubljančanke in Ljubljančani, dragi gostje.

Vesel in ponosen sem, da vam lahko ob ustanovitvi najvišjega organa Mestne občine Ljubljana v novem mandatu namenim nekaj besed.

Iskrene čestitke mestnim svetnicam in mestnim svetnikom za podporo, ki so vam jo na nedavnih lokalnih volitvah namenili Ljubljančanke in Ljubljančani. Zaupanje volivk in volivcev pomeni zmago vsakega od vas, še bolj pa veliko odgovornost za prihodnji razvoj mesta, ki jo danes skupaj sprejemamo na svoja ramena.

V preteklem mandatu smo naredili veliko, zato še enkrat hvala tako dosedanjim mestnim svetnicam in svetnikom kot tudi sodelavkam in sodelavcem v mestni upravi, javnih podjetjih in zavodih. Večkrat smo dokazali, da lahko z znanjem in predanim delom, sodelovanjem in medsebojnim spoštovanjem dosežemo tudi najzahtevnejše cilje. Prepričan sem, da je naša mestna uprava najboljša v državi in tudi širše.

Poleg rednega dela v korist naših meščank in meščanov, za katerega vsako leto prejmemo veliko priznanj in manj pritožb, kar kaže na večjo učinkovitost, smo uspešno izvedli več kot 500 večjih in manjših projektov. Sprejeti so bili izjemno pomembni strateški dokumenti na področjih izobraževanja, socialnega varstva, kulture, športa in varstva okolja, ki bodo pomenili usmeritev tudi za delo v tem mandatu.

Najpomembnejši dokument, ki določa smernice prihodnjega razvoja Ljubljane, pa je novi prostorski načrt, ki je bil sprejet prvič po 25 letih. Kot župan sem posebej ponosen, da smo postali Svetovna prestolnica knjige, s prejetim nazivom Ljubljana – občina po meri invalidov pa dokazali, da smo mesto, prijazno tudi najšibkejšim skupinam. Pomembno je, da je Ljubljana po Forbesu peto najbolj idilično mesto v Evropi, po anketi Reader's Digesta najbolj pošteno mesto na svetu, po podatkih Bruslja pa najvarnejše mesto v JV Evropi.

Izjemno je bilo naše sodelovanje s sosednjimi občinami. Dober primer skupnih prizadevanj je projekt Nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki rešuje to problematiko v 24 občinah za prihodnjih 40 let. To je doslej tudi največji kohezijski projekt v Sloveniji.

S sodelavkami in sodelavci smo si zadali, da bomo v prihodnjih štirih letih kakovost življenja v Ljubljani še povečali, da bo mesto še bolj zeleno, prijazno in čisto ter da se bomo na Mercerjevi lestvici iz 77. mesta povzpeli med prvih deset na svetu.

Še naprej bomo krepili varnost, solidarnost, znanje, zdravo življenje in sožitje ter skrbeli za vsa področja družbenega življenja. Razvojni program, ki je bil predstavljen in potrjen z volilnim rezultatom, je ambiciozen in od vseh nas bo odvisna njegova uspešna izvedba.

Ljubljano imam rad, zanjo želim le najboljše. Zato je pomembno, da tudi sami z vzorom pokažemo tisto, česar učimo naše najmlajše v vrtcih in šolah. Da je Ljubljana mesto medkulturnega dialoga, da znamo živeti skupaj in spoštovati razlike. Naj bo tudi najvišji organ mesta – mestni svet – primer takšne miselnosti in delovanja.

Prepričan sem, da imamo vsi tukaj prisotni dovolj znanja, volje, poguma in spoštovanja, in želim si, da bo naš mestni svet v prihodnjih štirih letih najboljši v državi.

To pomeni, da bomo odločitve in razvojne dokumente sprejemali učinkovito in uspešno z vidnimi rezultati, da bomo delovali skladno s svojimi vrednotami in po svoji vesti ter po končanih sejah domov odhajali vedoč, da smo za naše mesto in njegove prebivalce naredili nekaj dobrega.

Tako kot v prejšnjem mandatu, bo tudi sedaj ključno strokovno in odgovorno delovanje v odborih in komisijah mestnega sveta ter konstruktivno sodelovanje z mestno upravo. Naj mestni svet ne postane prostor izrednih sej, nagajanja z referendumi in nabiranja poceni političnih točk, naj se tovrstna praksa iz državne ravni ne preseli v mesto.

Kot doslej, bom zmeraj pripravljen na dialog in dogovore, s katerimi bomo vsi, predvsem pa Ljubljančani, zmagovalci in bo življenje v našem mestu boljše. Ne bom pa pristajal niti na politično kupčkanje in še manj na nagajanje ali celo izsiljevanje posameznikov.

Mestni svet je eno telo, zato je prav, da v njem delujemo kot ekipa, za katero je dobrobit Ljubljane na prvem mestu. Odgovornost Ljubljančankam in Ljubljančanom je bistveno pomembnejša kot strankarska pripadnost, sledenje ozkim političnim interesom pa se že v preteklosti ni izkazalo kot uspešno.

Tukaj prisotni se razlikujemo – tako po političnem prepričanju, izkušnjah in strokovnih področjih, na katerih delujemo. Pa vendar bomo z roko v roki naredili bistveno več in bolje, kot če si bomo metali pod noge polena. Prepričan sem, da lahko vsi skupaj izkažemo dovolj moči, osebne zavezanosti in pripadnosti našemu mestu ter z dobrim delom celo presežemo dosežke preteklega mandata.

Vabim vas, da skupaj delajmo najboljše in damo največ najlepšemu mestu na svetu.

Srečno, Ljubljana!