sreda, 25. 3. 2020

V času epidemije posebno pozornost namenjamo tudi otrokom

Epidemija je korenito posegla v naša življenja, še posebej so prizadete najranljivejše skupine meščank in meščanov. Otrokom iz socialno šibkejših družin pomagamo z dostavo toplega obroka na dom, za mlajše otroke organiziramo nujno varstvo in spremljamo, kako poteka pouk na daljavo.

Dostava hrane na dom za najranljivejše skupine

Že prejšnji torek, 17. marca, takoj po razglasitvi izrednih razmer in zaustavitvi javnega življenja v državi, smo otrokom iz socialno šibkih družin (nekateri so z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega dnevnega obroka, ki so ga imeli v šoli) in starostnikom, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, zagotovili dostavo hrane na dom.
Hrano vsak dan, tudi med vikendi, razvažajo prostovoljci, vozniki Ljubljanskega potniškega prometa. Pripravljenost pomagati je izrazilo več kot 200 voznikov prostovoljcev.
Prvi dan smo razdelili 50 kosil za otroke, nato se je število vsak dan povečevalo, danes bomo razdelili že več kot 320 kosil.
Takoj ob zaprtju šol in vrtcev smo te napotili, naj zaloge sveže hrane namenijo ogroženim družinam prek ZPM Moste -Polje, Rdečega križa Slovenije in drugih.

Varstvo otrok na domu – prostovoljci

Takoj v nedeljo, 15. marca, ko je Vlada RS z odlokom prepovedala uporabo vrtcev in šol, smo skupaj z ravnatelji vrtcev in šol dogovorili sistem za nujna varstva otrok (po enakih kriterijih). Pri tem smo pazili predvsem na varnost otrok in sodelavcev, zato smo se odločili, da vsak vrtec in šola iz vrst svojih strokovnih delavcev zagotovi varstvo za »svoje« otroke in učence. Danes imamo na seznamu 128 prostovoljcev iz vrst učiteljev in vzgojiteljev in izraženih potreb staršev za 36 otrok. Varstvo na domu poteka že od prejšnjega tedna, danes je vanj vključenih 12 otrok.
Do tovrstnega varstva otrok so upravičeni starši predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, in sicer izključno za otroke, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Podrobnejše informacije so objavljene tukaj.

Pomoč staršem in otrokom

Vse svetovalne službe v vrtcih in šolah smo pozvali, naj na spletu objavijo obvestilo tako za starše donatorje kot za starše v stiski za medsebojno pomoč z materialnimi sredstvi, računalniki. Zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, so učenci iz socialno nespodbudnega okolja toliko bolj v stiski. V okviru botrstva in drugih donacij smo že doslej marsikomu omogočili brezplačno kosilo, popoldansko malico in druge osnovne potrebščine, vendar je zdaj, zaradi zaprtja šol, ta pomoč onemogočena. Z zavedanjem njihove stiske in z željo po zagotovitvi osnovnih materialnih potreb se obračamo na botre, donatorje in starše, da po svojih zmožnostih priskočijo na pomoč.

Izobraževanje na daljavo

Zbrali smo potrebe staršev, učencev in odzive šol na njihove potrebe po računalniški opremi. Prav tako so nam šole sporočale, kako se spopadajo z izzivi, ko številne družine nimajo potrebne opreme in dostopa do interneta. Pomagajo si tako, da posredujejo SMS z navodili za delo staršem in učencem, učiteljice navodila posredujejo tudi po navadni pošti, delo je pa predvsem vezano na učbenike in delovne zvezke, tako da ne bi bili učenci, ki nimajo dostopa do spleta, prikrajšani.
Šole so učencem že priskočile na pomoč tudi s prenosniki, z ostalimi pa se še dogovarjamo, kako bomo učencem pomagali pri pridobitvi potrebne tehnologije (GSM, tablice ali prenosni računalniki z dostopom do spleta).

Preberite tudi: