četrtek, 10. 5. 2018

V Kašlju smo odprli nov vrtec

Ob 9. maju, mestnem prazniku smo odprli novo enoto vrtca Pedenjped Pedenjcarstvo, ki ima posebno prostorsko zasnovo. Posebnost vrtca je tudi oddelek za otroke z motnjami avtističnega spektra.

Vrtec ima prostore v krožni stavbi v obliki kolobarja z osrednjim odprtim atrijem in prostori, ki so pahljačasto razporejeni okoli njega. Atrij spominja na ozelenjeno dnevno sobo na prostem, ki je namenjena igri, raziskovanju, učenju in druženju otrok.

Posamezne igralnice omogočajo zasebnost, notranji hodnik in zamiki pa možnost izvajanja skupnih dejavnosti in povezovanja. Večnamenski prostor je opremljen kot telovadnica, poleg izvajanja gibalnih dejavnosti pa je namenjen tudi druženju, nastopom, srečanjem s starši in izobraževanju zaposlenih.

notranjost vrtca

Vrtec za otroke z avtizmom

V novem vrtcu kot prvi v Sloveniji ponujamo specializirani program za otroke z avtizmom v javni mreži vrtcev. S tem bomo pripomogli k strokovnemu razvoju specializiranih vzgojno-izobraževalnih pristopov znotraj nacionalnega kurikula ter promociji pozitivnega odnosa in zagotavljanja ustreznih pogojev ranljivim skupinam otrok. Mnogi starši se namreč ob vstopu v vrtec prvič soočijo z dejstvom, da ima njihov otrok avtizem.

Javni vrtci za otroke s posebnimi potrebami, med katere uvrščamo tudi otroke z avtizmom, ponujajo dva različna programa – razvojne in redne oddelke, v katerih poteka integracija z dodatno strokovno pomočjo, ki pa za otroke z avtizmom ni vedno optimalna. Mnogokrat se izkaže, da je preširoko zasnovana in ne ponuja specifičnih pogojev, ki jih otroci z avtizmom potrebujejo za optimalni napredek. Zato želimo v ljubljanskih vrtcih staršem otrok z avtizmom ponuditi priložnost in možnost, da otroka v predšolskem obdobju vključijo v specializirani predšolski oddelek, ki bo ponujal visokokakovostni program zgodnje obravnave za otroke z avtizmom. Cilj programa je, da otrok razvije pozitivno samopodobo, je uspešen pri vključevanju in izvajanju dejavnosti vrtca ter da razvije tiste strategije in veščine, ki mu bodo omogočale uspešno vključevanje v nevrotipični svet sovrstnikov - predvsem glede nadaljnje vključitve v redni osnovnošolski program.

Ocenjujemo, da bodo glede na velik delež oseb z avtizmom v prihodnje potrebne drugačne konceptualne zasnove dela z otroki in osebami z avtizmom v smislu socialne integracije v družbo; z novim oddelkom prinašamo nov koncept in ponovno prebijamo led na nujnem področju drugačne organizacije izobraževanja zanje.

nov vrtec