ponedeljek, 13. 8. 2018

V Kinodvoru bo gledanje filmov še bolj udobno

V Kinodvoru, ki od oktobra 2008 deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana, letos praznujejo deseto obletnico. Vse od takrat uspešno izpolnjujejo svoje poslanstvo osrednjega mestnega kina, posvečenega prikazovanju kakovostne svetovne filmske produkcije kot tudi razvoju filmske vzgoje in kulture s programi za vse starosti.

Kinodvor v jubilejno sezono z novimi sedeži

V Kinodvoru verjamejo, da v marsičem nadaljujejo in nadgrajujejo vizijo osrednje art kino postaje, ki je z novim imenom Kinodvor začela delovati leta 2003 pod vodstvom takratnega direktorja Slovenske kinoteke Silvana Furlana in njegovih sodelavcev. Ker sredstev za takratno celovito prenovo kina ni bilo dovolj, so z akcijo Na svojem stolu ljubitelje filma pozvali k nakupu »svojih« kino stolov. V zahvalo so na stole namestili ploščice z imeni oziroma napisi po izboru novih »lastnikov« stolov.

Minilo je 15 let in zaradi dotrajanosti sedežev je nastopil čas za vnovično prenovo. V juliju so tako za en mesec dvorano zaprli, da je prenova lahko stekla. V jubilejno filmsko sezono zdaj vstopamo z novimi in udobnejšimi sedeži, zaradi pridobivanja ustreznega prostora med vrstami pa jih je v prenovljeni dvorani v parterju nekoliko manj. Na nove sedeže smo iz spoštovanja in v trajen spomin nazaj namestili ploščice ljubiteljev filma, ki so omogočili prejšnjo zamenjavo.

MG 3795
Vse ljubitelje filma vabijo, da jih čimprej in čim večkrat obiščejo v prenovljeni dvorani. Foto: Kinodvor

Mestni kino Kinodvor kinodvorana ves čas od izgradnje leta 1923

15. oktobra 1923 je v palači Ljubljanskega dvora na Kolodvorski ulici 39 potekala svečana otvoritev kina Ljubljanski dvor. Stavbo palače je projektiral arhitekt Josip Costaperaria, načrte za kinodvorano s 510 sedeži, v hodno avlo in notranjo opremo pa sta izvedla Fritz Schmidinger in Hinko Engelsberger. Izgradnja in ureditev kina Ljubljanski dvor predstavljata v času med obema vojnama najbolj ambiciozno zastavljen arhitekturni projekt tega tipa, ki pa na žalost ni našel posnemovalcev. K izvedbi notranje opreme kinematografa sta bila poleg uveljavljenih podjetij povabljena tudi slikarja – kiparja Tone in France Kralj.

Mestni minipleks

Kinodvor pa v novo desetletje stopa s še enim velikim izzivom, saj skupaj sodelujemo pri načrtovanju mestnega minipleksa, ki bo umeščen v podhod Ajdovščina. Načrt za minipleks zagotavlja prostorske pogoje, v katerih lahko resnično zaživi koncept mestnega kina kot ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega občinstva.