ponedeljek, 4. 2. 2019

V Ljubljani bomo gradili plinsko-parno enoto

Energetika Ljubljana je prejela končni tehnični ponudbi in prvi komercialni ponudbi glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v enoti TE-TOL, s katero se bo leta 2022 večina premoga umaknila iz Ljubljane.

Ponudbi sta oddala oba predhodno kvalificirana ponudnika, to sta Konzorcij SIEMENS AG Österreich in SIEMENS d.o.o. Slovenija, ter Mytilineos HOLDINGS S.A., Grčija. Pregledu prejetih ponudb bodo sledila pogajanja

Konzorcij SIEMENS AG Österreich in SIEMENS d.o.o. Slovenija je oddal prvo komercialno ponudbo za glavno tehnološko opremo v višini 194,3 mio EUR (brez DDV), Mytilineos HOLDINGS S.A., Grčija, pa v višini 133,9 mio EUR (brez DDV). Razpisna komisija bo v naslednjih tednih končni (zavezujoči) tehnični ponudbi in prvi komercialni ponudbi obeh ponudnikov podrobno preučila. V kolikor bo ugotovljeno, da ponudbi izpolnjujeta vse naročnikove zahteve, bosta ponudnika pozvana na komercialna pogajanja, cilj katerih je pridobitev končnih in hkrati zavezujočih komercialnih ponudb.

Plin bo zamenjal večino premoga

Spomnimo, Energetika Ljubljana je konec oktobra 2017 objavila javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga za pridobitev ponudb glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote (PPE-TOL). Na razpis se je marca 2018 odzvalo devet kandidatov, v nadaljnji postopek konkurenčnega dialoga pa sta se uspešno kvalificirala dva, in sicer Konzorcij SIEMENS AG Österreich in SIEMENS d.o.o. Slovenija in Mytilineos HOLDINGS S.A., Grčija. Z obema kandidatoma je Energetika Ljubljana v letu 2018 izvajala konkurenčni dialog, v sklopu katerega sta nato oba konec avgusta 2018 oddala svoji prvi tehnični ponudbi za dobavo glavne tehnološke opreme, 1. februarja 2019 pa končni tehnični in prvi komercialni ponudbi.

Plinsko-parna enota bo z letom 2022 nadomestila dva premogovna bloka v enoti TE-TOL in s tem omogočila 70% manjšo uporabo premoga. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev, bo ostal v obratovanju ter zagotavljal razpršenost primarnih goriv in uporabo obnovljivih virov energije. Energetika Ljubljana je največji uporabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji. Na leto porabi 1,1 mio gigajoulov lesnih sekancev oz. dobrih 100.000 ton, kar predstavlja 16 % toplotne in električne energije iz obnovljivih virov.