torek, 22. 11. 2022

V Ljubljani zmanjšujemo porabo električne energije

V Mestni občini Ljubljana se že vrsto let zavedamo pomena zmanjšanja porabe električne energije in zmanjšanj energije za ogrevanje, s tem namenom smo do sedaj izvedli že številne energetske sanacije objektov ter prenovo in regulacijo javne razsvetljave, ki zagotavlja ustrezne vidne pogoje ob pravem času na pravem mestu.

Predvsem zaradi zagotavljanja varnosti osvetljujemo javne površine in infrastrukturo ter sistem vseskozi posodabljamo, nadgrajujemo, skladno z usmeritvami na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. To dosegamo tudi s sistemi prilagodljive razsvetljave, kjer glede na podatke o gostoti prometa in vremenske podatke prilagajamo nivoje svetlosti in osvetljenosti. S preureditvijo osvetlitve nekaterih kulturnozgodovinskih objektov smo dosegli do 85 % zmanjšanje porabe električne energije za ta namen, pa tudi bistveno zmanjšanje vsiljene svetlobe. Tudi osvetlitev spomenikov kulturne dediščine je sočasno namenjena osvetlitvi pohodnih površin.

Zmanjšali bomo osvetlitev na parkiriščih P+R

Zaradi dodatnega varčevanja oziroma zmanjšanja porabe električne energije smo se v Mestni občini Ljubljana odločili, da:

  • zmanjšamo raven osvetljenosti na svetilkah, ki so povezane v sistem pametnega upravljanja razsvetljave preko sistem SCADA, pri čemer se zagotavlja minimalni še sprejemljiv varnostni nivo osvetljenosti na cestiščih;
  • povežemo primerne svetilke v sistem daljinskega pametnega upravljanja, s katerim lahko nastavljamo osvetljenost;
  • ugasnemo okrasno razsvetljavo ob določeni uri na spomenikih in mostovih, ob predpostavki, da se svetilke povežejo na pametno upravljanje preko sistema SCADA, da jih lahko iz nadzornega centra učinkovito reguliramo.

Najprej bomo ukrepe izvedli na dveh parkiriščih P+R, ki že imata vgrajen pametni sistem vodenja iz nadzornega centra, in sicer na P+R Stanežiče in P+R Letališka. Z zmanjšanjem osvetlitve na 30 % za 7 ur ponoči in delovanje na 80 % osvetljenosti preostali del noči bomo dosegli do 27 % prihranka električne energije. Dve parkirišči P+R, to sta Dolgi most in Barje, imata pred pripravljeno infrastrukturo za izdelavo pametnega vodenja razsvetljave (trenutno svetilke še nimajo avtonomne redukcije). Na teh lokacijah bomo prilagoditve izvedli predvidoma v naslednjih mesecih in pričakujemo, da bomo lahko z implementacijo sistema prihranili tudi več kot 40 % električne energije.

Prilagodili bomo praznično osvetlitev

Praznično okrasitev bomo prilagodili tako, da bomo na izbranih lokacijah in kjer bo to mogoče, ugasnili lučke. Čez dan bomo izklopili okrasitev na območjih Ciril-Metodovega trga, Stritarjeve ulice, na delih Petkovškovega nabrežja ter Trubarjeve, Miklošičeve, Čopove in Wolfove ulice. Ocenjujemo, da skupna dolžina luči na teh lokacijah znaša 15 kilometrov LED-svetilk, s čimer bomo prihranili okoli 40 % električne energije, saj bo osvetlitev delovala 10 ur, namesto 24, kot v preteklih letih.

Na določenih odsekih strogega mestnega jedra smo že do zdaj v času praznične razsvetljave izklopili posamezne svetilke cestne javne razsvetljave, ki ob okrasni osvetlitvi niso potrebne. Dodatno bomo letos prepolovili število delujočih cestnih svetilk na delu Slovenske ceste in izklopili nekaj svetilk na ulicah Pod Trančo, Stritarjevi, Trubarjevi in Wolfovi ulici ter Miklošičevi cesti. Skupen prihranek moči zaradi delnega izklopa razsvetljave (več kot 80 ugasnjenih svetilk) na navedenih ulicah znaša 4050 W, kar v celotni noči predstavlja prihranek okoli 58 kWh – ekvivalentno porabi petih povprečnih slovenskih gospodinjstev v enem dnevu.

Kljub energetski krizi želimo meščankam in meščanom ter obiskovalkam in obiskovalcem Ljubljane pričarati prijetno vzdušje ob koncu leta ter jim vzbuditi veselje, zato bomo v mestnem središču v večji meri okrasitev ohranili, vendar za skrajšan čas. December je tradicionalno mesec veselja, upanja, dobrih želja za prihodnost in novih začetkov. Menimo, da je ohranjanje teh tradicionalnih vsebin med prazniki zelo pomembno, saj nam prinašajo občutek topline, domačnosti in vero v boljši jutri, kar je sploh v sedanjih negotovih časih zelo pomembno.

Glede na trenutno situacijo na področju dobave in cen energentov pa smo pripravili še dodatna priporočila, kot na primer:

  • izklop ali znižanje osvetlitve svetlobnih transparentov, osvetljevanja zgradb in drugih objektov,
  • varčna uporaba razsvetljave v stavbah (ugašanje ob nezasedenosti, uporaba dnevne svetlobe, ko je to mogoče),
  • pravilna uporaba naravnega in prisilnega prezračevanja,
  • pravilna nastavitev termostatskih glav (kjer so nameščene),
  • pravilna uporaba senčil v času ogrevalne sezone.

Še naprej bomo skladno s strokovnimi smernicami in usmeritvami na področju učinkovitega ravnanja z energijo iskali rešitve za višjo kakovost življenja.