torek, 17. 2. 2009

V središču mesta nove javne sanitarije za gibalno ovirane

V stavbi Kresije sta v torek, 17. februarja, župan Zoran Janković in mestni svetnik Sašo Rink v uporabo predala nove javne sanitarije za gibalno ovirane osebe in prostor s previjalno mizico, namenjen mamicam z malimi otroki. Ureditev sanitarij je trajala mesec dni, uporaba pa bo brezplačna.

MOL se je ureditve sanitarij lotila na lastno pobudo in v sodelovanju s svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, ki deluje v sklopu MOL. Gre za odličen zgled humaniziranja javnega grajenega okolja, kjer je lastnik objekta tudi kot investitor prispeval pomemben delež pri odpravljanju arhitekturnih in komunikacijskih ovir, še posebej pri zelo deficitarnih objektih, kot so to javne sanitarije v Ljubljani.

Osnovna velikost sanitarnega prostora za invalide na vozičkih je 3,5 m², kar zagotavlja funkcionalno manevriranje in dostop z invalidskim vozičkom do wc školjke in umivalnika. Dodatna oprema so še primerni oporni ročaji in signalizacija za morebitno pomoč.

Projektno-tehnično dokumentacijo je izdelalo podjetje Plan arhitektura, d.o.o., izvajalec del pa je podjetje Dema plus, d.o.o. Vrednost celotnega projekta znaša 90.000,00 EUR.

Sanitarije, ki so dimenzionirane in funkcionalno opremljene za invalide na vozičkih in druge gibalno ovirane uporabnike, so sestavni del javnega grajenega okolja, ki mora zagotavljati vsem ljudem čim bolj enakovredne in enakopravne možnosti za neovirano ter neodvisno uporabo javnih objektov.
Zakonska podlaga za navedeno humanistično opredelitev je v Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (97/2003), ki je podzakonski akt Zakona o graditvi objektov (110/2002).

Javne sanitarije v različnih objektih družbenega standarda, ki so uporabne tudi za invalide na vozičkih, morajo biti tudi procesu odpravljanja arhitekturnih ovir obvezen sestavni del projektov. Tehnične zahteve za take prostore so tudi dovolj racionalne, sicer pa mednarodno uveljavljene v standardu SIST ISO TR 9527, ki je seveda veljaven in obvezujoč tudi pri nas.