ponedeljek, 3. 10. 2022

Vabljeni na Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin

V sredo, 5. oktobra 2022, med 10. in 17. uro na Stritarjevi ulici prirejamo že 5. Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin.

Obiskovalci festivala bodo poleg osnovnih informacij o invazivnih tujerodnih rastlinah lahko med drugim spoznali, kako iz rastlin izdelati papir, si ogledali različne zanimive papirne izdelke, kot je igra spomin ter spoznali uporabo invazivnih tujerodnih rastlin kot vira hrane.

Obiskovalcem festivala bomo predstavili:

 • osnovne in praktične informacije o invazivnih tujerodnih rastlinah. Na stojnici bo ves čas prisoten botanik Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete UL, ki bo obiskovalcem odgovarjal na vprašanja v zvezi s prepoznavanjem vrst, svetoval o ustreznih načinih preprečevanja razširjanja in odstranjevanja ter odlaganja odstranjenih rastlin;
 • aktivnosti preprečevanja širjenja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
 • zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah v informacijskem sistemu Invazivke, ki ga je razvil Gozdarski inštitut Slovenije. Obiskovalcem bomo predstavili delovanje spletne in mobilne različice aplikacije in prikazali orodja, ki so lahko v pomoč pri prepoznavi invazivnih tujerodnih vrst.
 • projekt LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem, s poudarkom na vsebinah za invazivne tujerodne rastline, vodilni partner Agencija RS za okolje;
 • PAPLAB, papirno delavnico za ročno izdelavo papirja JP VOKA SNAGA;
 • strojno izdelavo papirja v Inštitutu za celulozo in papir ter papirne izdelke, npr. igra spomin, ustvarjanje s papirjem (origami);
 • papirne izdelke društva TRAJNA iz projekta APPLAUSE (herbarij, lončki iz pulpe invazivnih rastlin, sita, gnezdilnice ...) ter nove izdelke, razvite v okviru produkcijskega prostora Krater (čajni komplet, Krater box);
 • plakate, natisnjene z lesenimi črkami iz invazivnih tujerodnih rastlin studia TipoRenesansa;
 • tekstilije Naravoslovnotehniške fakultete UL, barvane in tiskane z barvili iz invazivnih tujerodnih rastlin in embalažo, narejeno iz invazivnih tujerodnih rastlin;
 • vzorce lesa invazivnih tujerodnih drevesnih vrst in iz njih narejene izdelke Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete UL;
 • uporabo invazivnih tujerodnih rastlin kot vira hrane, Kemijski inštitut.

Vabljeni na festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Foto: arhiv MOL

Ljubljana se uvršča med najbolj aktivna mesta na področju izobraževanja o škodljivosti invazivnih tujerodnih rastlin.

O projektu APPLAUSE

Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo lahko tudi gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Podobno kot druga mesta se tudi Ljubljana sooča s problematiko širjenja invazivnih tujerodnih rastlin. Že od leta 2014 izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki je namenjena izobraževanju meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Med letoma 2017 in 2020 smo sodelovali tudi v evropskem projektu APPLAUSE, v okviru katerega smo razvili kar 65 načinov predelave biomase invazivnih tujerodnih rastlin v uporabnega izdelke in vhodne surovine za industrijo.

Preberite tudi: