petek, 28. 10. 2016

Varuhi jablane

V javnem sadovnjaku na Grbi so gojenci CUDV Draga posvojili eno od jablan in tako postali njeni varuhi. Zanjo bodo skrbeli, ko pa bo obrodila, bodo v Gostilni Druga violina uporabili njena jabolka in iz njih pripravili posebne sladice v okviru Tedna jabolka v Ljubljani.

V okviru projekta Vključujemo in aktiviramo! so člani CUDV Draga v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana v petek, 28. oktobra 2016, posvojili jablano in tudi s tem sporočili željo po dejavni vključitvi v družbo.
Namen omenjenega projekta je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za ciljne skupine: osebe z motnjami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v duševnem razvoju, zapornike v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog.
Glavni cilj je socialna vključitev teh ranljivih skupin. Udeleženci s programom, ki temelji na ustvarjalnosti in kulturi, pridobivajo znanje, s katerim se bodo lažje znašli v družbi in posledično vključili na trg dela.
Rdeča nit celotnega programa in s tem njegova vsebinska povezanost se odvija s pomočjo besedne umetnosti priznanih slovenskih avtorjev. Njihovi mentorji so slovenski pisatelji, pesniki in ilustratorji s pedagoško-andragoškimi znanji. V programu se udeleženci srečujejo tudi z drugimi slovenskimi pisatelji, prevajalci, ilustratorji in strokovnjaki s področja knjige.
Skupina, ki je posvojila jablano, prihaja iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu. Vanjo je vključenih osem oseb z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi mentorica mag. Nataša Konc Lorenzutti, dipl. igralka, pisateljica in profesorica, ter drugi sodelujoči berejo in ustvarjajo že od konca junija. Kot osrednji motiv so si izbrali DREVO, zato so z veseljem postali skrbniki pravemu drevescu.