ponedeljek, 8. 5. 2023

Visoko priznanje za projekt javno-zasebnega partnerstva energetske obnove stavb

Za projekt javno-zasebnega partnerstva energetske obnove stavb v lasti Mestne občine Ljubljana (EOL) smo na prestižnem globalnem forumu Združenih narodov v Atenah (UNECE International Public-Private Partnerships Forum) prejeli drugo nagrado.

Za nagrado se je potegovalo kar 82 projektov javno-zasebnih partnerstev z vsega sveta, naš projekt pa je strokovna komisija mednarodnih strokovnjakov za javno-zasebna partnerstva najbolje ocenila in uvrstila med pet finalistov, ki so dobili priložnost, da se v živo predstavijo na forumu. Na podlagi izvedenih predstavitev so udeleženci foruma izbirali najboljše tri projekte javno-zasebnih partnerstev na svetu v letu 2023 in projekt EOL je od zmage ločilo le nekaj glasov. V obrazložitvi priznanja je izpostavljeno, da projekt bistveno prispeva k vsem stebrom trajnostnega razvoja-ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu - s čimer izpolnjuje cilje trajnostnega razvoja, kot so jih opredelili Združeni narodi.
Osvojena nagrada je potrditev celovitega, inovativnega in strateškega pristopa Mestne občine Ljubljana glede reševanja energetske sanacije javnih objektov in vodila, da je najbolj zelena energija tista energija, ki jo prihranimo.
Prvo mesto je zasedel turški projekt izgradnje največjega visečega mostu na svetu čez morsko ožino Dardanele »1915Çanakkale», vreden približno 2,3 milijarde evrov.

O projektu EOL

Z javno-zasebnim projektom EOL zasledujemo cilje po zmanjšanju rabe energije in povečanju deleža obnovljivih virov energije. V okviru posameznih faz projekta smo doslej skupaj prenovili že 82 objektov, od tega 47 celovito in 35 delno. Poleg tega je 9 objektov v različnih fazah implementacije, za 34 objektov pa poteka konkurenčni dialog. V energetsko prenovo so vključeni vrtci, osnovne šole, športni objekti, objekti mestne uprave, zdravstveni domovi, kulturni objekti in tudi parkirni hiši.
V okviru delnih prenov se izvede zamenjava razsvetljave z varčnejšo LED tehnologijo, prenovo ogrevalnega vira, skupaj s hidravličnim uravnoteženjem, prenova neučinkovitih prezračevalnih sistemov in vgradnja novih ter, če je mogoče, povečanje deleža obnovljivih virov energije (različni tipi toplotnih črpalk, sprejemniki sončne energije za ogrevanje sanitarne tople vode), v okviru celovitih prenov pa izvedemo tudi gradbene ukrepe, to je ovoj stavbe, ki zajema izolacijo strehe, izolacijo fasade ter zamenjavo stavbnega pohištva.
Energetska obnova vseh izvedenih projektov bo znašala približno 60 milijonov evrov. Pretežni del teh sredstev so sredstva zasebnega partnerja, deloma kohezijska sredstva EU, v minimalnem deležu pa sredstva MOL.

Veliki prihranki in skrb za okolje

Okoljski učinki projekta so izjemni. Skupaj bomo v času trajanja projekta prihranili več kot 400.000 MWh energije, kar predstavlja več kot 80.000 ton ekvivalenta CO2. To je vrednost, ki jo prečisti približno 3,2 milijona povprečno velikih dreves oziroma približno 8.000 hektarjev gozda.
Pretežni del ustvarjenih prihrankov gre zasebnemu partnerju za povračilo investicije, skozi celotno dobo javno-zasebnega partnerstva pa MOL participira pri prihrankih in ima nižje stroške za porabo energije, kot jih je imela pred izvedbo projekta.
Projekt EOL prežema krožen pristop z zmanjšanjem količine energije, porabljene za delovanje javnih stavb, hkrati pa se s sanacijo viša standard kakovosti. Stavbe, ki prej niso bile potresno, požarno in energetsko varne, so zaradi izvedbe projekta zdaj varne in energetsko učinkovite. Osrednji koncept projektov je, da je najbolj zelena in trajnostna energija tista energija, ki je ne porabimo. Gre za enega najpomembnejših zelenih in krožnih projektov v Ljubljani.