petek, 6. 5. 2011

Vpis otrok v javne vrtce MOL

Starše novo vpisanih otrok v javne vrtce MOL za šolsko leto 2011/12 obveščamo, da so komisije za sprejem otrok zaključile s svojim delom.

V vrtcih v teh dneh poteka oblikovanje skupin za novo šolsko leto.

Skladno z rokovnikom postopka vpisa bodo javni vrtci MOL v torek, 10. maja 2011, poslali staršem novo vpisanih otrok z navadno poštno pošiljko obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Po zaključenem postopku vpisa - po rokovniku je to v prvi polovici meseca junija - bodo vsi vrtci staršem sprejetih otrok poslali poziv k podpisu pogodbe o medsebojnih obveznostih med vrtcem in starši.

Po zaključenem postopku vpisa se bodo združili vsi čakalni seznami vrtcev v centralni čakalni seznam, ki bo veljal do konca šolskega leta 2011/12. Vrtci bodo v nadaljevanju sprejemali otroke na morebitna prosta mesta iz centralnega čakalnega seznama.