ponedeljek, 7. 5. 2018

Centralni čakalni seznam vrtcev

Objavljamo Centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2017/18 na dan 7. maj 2018.

Ljubljanski vrtci so prejeli 3.727 vlog za vpis otrok v letošnje šolsko leto, od tega 3.156 vlog za I. starostno obdobje in 571 za II. starostno obdobje.

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2017/18 je 138 otrok, od tega 136 za I. in 2 za II. starostno obdobje.

Centralni čakalni seznam vrtcev za šolsko leto 2017/18 je bil vzpostavljen 19. maja 2017. Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu v skladu z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 76/2010).
V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznamu, glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal ves čas šolskega leta 2017/18, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi celo šolsko leto.

Celoten pregled aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju skrbi za predšolske otroke si lahko ogledate v rubriki Otroci v Ljubljani.