ponedeljek, 3. 7. 2017

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2017/18

Objavljamo Centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2017/18 na dan 3. julij 2017.

Ljubljanski vrtci so prejeli 3.727 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2017/18, od tega 3.156 vlog za I. starostno obdobje in 571 za II. starostno obdobje.

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2017/18 je 376 čakajočih otrok, od tega 364 otrok za I. in 12 za II. starostno obdobje.

Centralni čakalni seznam vrtcev za šolsko leto 2017/18 je bil vzpostavljen 19. maja 2017. Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu v skladu z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 76/2010).
V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznamu, glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal ves čas šolskega leta 2017/18, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi celo šolsko leto.