torek, 2. 10. 2018

Vse najboljše, Kinodvor!

1. oktobra je minilo natanko 10 let, odkar je svoja vrata odprl Mestni kino Kinodvor. V tem času ga je obiskalo že več kot milijon obiskovalcev, ki so si na več kot 18.700 projekcijah ogledali preko 2300 filmov.

Kinodvor je ključni dejavnik v razvoju slovenske filmske kulture

Predano uresničevanje vizije filmskega središča, ki naj film postavlja v središče družbeno-kulturnega dogajanja, je po besedah direktorice Kinodvora Nine Peče Grilc v desetletju delovanja odprlo vrata raznolikemu programskemu spektru in gledalcem vseh generacij, zanimanj ter potreb. Tako je mestni kino s ključno podporo ustanoviteljice (Mestne občine Ljubljana) in v sodelovanju s številnimi partnerji razvil prepoznaven program, utemeljen na kakovosti, ki ga sestavljajo trije stebri: redni program filmov v distribuciji, program za mlada občinstva s filmsko vzgojo in festivalski program, ki ga Kinodvor izvaja v tesnem sodelovanju s producenti in organizatorji mednarodnih filmskih festivalov v Sloveniji.

Direktorica je poudarila zelo široko poslanstvo, ki ga je Kinodvor kot zavod za prikazovanje kakovostne in zahtevnejše filmske produkcije imel že ob ustanovitvi, ter ob tem povzela ključne razvojne korake, ki jih je naredil v minulem desetletju: »Spodbudil in aktivno je sodeloval pri revitalizaciji in digitizaciji nacionalne mreže mestnih art kinematografov kot tudi pri oblikovanju nacionalne strategije za področje filmske vzgoje. Podvojil je število predvajanih filmov in število obiskovalcev ter z lastnimi sredstvi tudi število zaposlenih v mestnem kinu. Skupaj z Mestno občino Ljubljana je oblikoval in razvija načrt za mestni minipleks v Podhodu Ajdovščina z več dvoranami za raznolik program in nova občinstva.«

Programski direktor Koen Van Daele je kot enega največjih dosežkov prvih desetih let Kinodvora izpostavil dejstvo, da večina obiskovalcev ponudbo mestnega kina danes jemlje kot nekaj samoumevnega: »Navdušuje nas, da gledalci postajajo vse bolj zahtevni. To namreč pomeni, da nam je uspelo zvišati standard. Prinaša pa tudi pričakovanja, da bomo morali kakovostno raven zviševati tudi v prihodnje.«

Skupaj bogatimo kulturno-turistično ponudbo

Kinodvor je z vsakoletno organizacijo filmskih prizorišč na prostem z več tisoč sedeži na osrednjih točkah glavnega mesta, s projektoma Film pod zvezdami in Letni kino na Kongresnem trgu v tesnem sodelovanju z zavodoma Ljubljanski grad in Turizem Ljubljana, obogatil kulturno-turistično ponudbo Ljubljane za domače in tuje obiskovalce. Vzporedno s popularizacijo filmske kulture pa so se odvijali tudi pomembni premiki na področju filmsko-kulturne vzgoje v Sloveniji.

150702 Otvoritev Film pod zvezdami foto3.miha.fras.043

Vzgajamo nove generacije

»Kinodvor je prvi kino v samostojni Sloveniji, ki ima v svojem ustanovnem dokumentu zapisano poslanstvo izvajanja filmske vzgoje je povedala vodja programa za mlada občinstva Petra Slatinšek. »V desetih letih se je šolskih, družinskih in najstniških programov filmske vzgoje v kinu in na delavnicah udeležilo prek 300.000 obiskovalcev. Ustvarili smo prek 170 pedagoških gradiv in knjižic, z nami pa na šolskih programih in strokovnih izobraževanjih redno sodeluje prek 1000 strokovnih delavcev.«

foto Katja Goljat3

Kinodvor je v letih 2010 in 2011 s sredstvi Ministrstva za kulturo vodil prvi nacionalni program filmske vzgoje. Sodelovali smo tudi pri pisanju vladnega dokumenta Strategija razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje, ki jo je koordiniral Slovenski filmski center, sicer tudi sofinancer programov filmske vzgoje v Kinodvoru.

Prizadevanja so opazili v mednarodni mreži kinematografov Europa Cinemas, ki je Kinodvor oziroma Kinobalon leta 2010 nagradila z nagrado za najboljši program za otroke in mlade. V letih 2014 in 2018 je mestni kino organiziral dve mednarodni konferenci o filmski vzgoji in še dodatno utrdil svoj ugled v tujini. Danes ima pomembno mesto v svetih mednarodnih kinematografskih mrež in predstavlja primer dobre prakse – je »več kot kino«, ki ima številne posnemovalce doma in po svetu. S tem namenom nas bo v dneh praznovanja obiskalo 15 predstavnikov švedskih kinematografov in filmske distribucije Folkets Hus och Parker.

Pridružite se praznovanju 10. obletnice Kinodvora

Ob 10. obletnici mestnega kina bodo v Kinodvoru predstavili pestro programsko paleto za svoja raznolika občinstva. Poleg svečanih premier novih filmov ob prisotnosti filmskih ustvarjalcev bodo v jubilejnem tednu od 1. do 8. oktobra premiere doživeli tudi filmi za mlada občinstva in slovenski biografski dokumentarec Maje Weiss. Še posebej smo veseli, da se nam bo na premieri bosanske drame Žaba pridružil glavni igralec v filmu Emir Hadžihafizbegović. Slavnostno bodo obarvani tudi redni programski cikli, ki nagovarjajo ciljne skupine: Filmska srečanja ob kavi za starejše obiskovalce, Kinotrip za najstnike, nedeljski termin Za zamudnike in tedensko festivalsko srečanje Zgodnja ptica.

Gledamo naprej!

Ob živahnem dogajanju ob 10. obletnici so naše oči že uprte v prihodnost, saj bomo leta 2022 z novimi prostori v Podhodu Ajdovščina zagotovili ustrezne in evropskim standardom primerljive pogoje za delovanje mestnega kina, ki 365 dni na leto skrbi za filmsko umetnost in je osrednja mestna ustanova za razvoj filmske kulture ter filmsko-kulturne vzgoje.