petek, 6. 11. 2020

Topli obroki za socialno ogrožene otroke v osnovnih in srednjih šolah

V Mestni občini Ljubljana bomo skupaj z osnovnimi in srednjimi šolami v Ljubljani organizirali pripravo toplih obrokov za socialno ogrožene otroke.

To so po navodilih ministrstva za izobraževanje tisti učenci in dijaki, ki imajo po odločbi centra za socialno delo brezplačno kosilo v osnovni in malico v srednji šoli. Pri starših šole že danes preverjajo potrebo po toplem obroku, ti pa so povratno informacijo dolžni pisno sporočiti šoli na posebnem obrazcu. Na svojem sporočilu morajo obenem podati tudi izjavo, da lahko šole in občina uporabijo njihove osebne podatke za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Vse javne in zasebne osnovne šole na območju Mestne občine Ljubljana bodo pripravljale tople obroke za učence in tudi dijake, ki imajo tu prebivališče. Učenci in dijaki ali njihovi starši bodo topli obrok prevzeli na šoli, ki pripravlja hrano ali jo zgolj razdeli. V primeru, da bodo na posamezni šoli ugotovili, da so prejeli premalo prijav za ekonomično in racionalno pripravo toplih obrokov, se bodo namreč povezali z eno izmed sosednjih šol. V tem primeru se bosta šoli dogovorili, ali pripeljejo kosila na matično šolo in jih ta razdeli učencem, ali pa bodo otroci ponje šli na sosednjo šolo. O vsem tem bodo šole obveščale starše pravočasno.

Dostavo toplega obroka na dom ali drugo razdelilno točko, če učenci in dijaki obroka ne morejo prevzeti na šoli, bomo organizirali le izjemoma.

Šole, ki bodo imele zbrane prijave staršev ter izpolnjene kadrovske in tehnične pogoje, bodo začele s kuhanjem in razdeljevanjem toplih obrokov že v ponedeljek, ostale pa v torek.

Preberite tudi: