petek, 28. 5. 2010

Vzdrževalna dela na Celovški

Stanovalci na Celovški cesti 143 in Tugomerjevi 2 bodo imeli od 31. maja zjutraj do 2. junija zvečer prekinjeno dobavo toplotne energije zaradi rednih vzdrževalnih del Energetike Ljubljana.

Vzdrževalna dela v tem času so priprava vročevodnega omrežja na naslednjo ogrevalno sezono.

Energetika Ljubljana bo v okviru rednega vzdrževanja vročevodnega omrežja, ki poteka izven ogrevalne sezone, jutri začela z menjavo zaporne armature pri Celovški cesti 143 in Tugomerjevi 2. Zaradi del na omrežju bo prekinjena dobava toplotne energije od 31. maja od 8. ure do 2. junija do predvidoma 16. ure. Dobava toplotne energije bo prekinjena za uporabnike na Celovški cesti 106, 108, 122, 124, 134, 138, 140, 143, 144, 149, 150, 160, 163a, 175, 179, 185, 195, na Česnikovi ulici 2, na Derčevi ulici 1 in 1B, 4, 5, 10, 37, na Gorazdovi ulici 11, 16 in 19, na Goriški ulici 69, na Gospodinjski ulici 6, 9, 15, 19, 21, 25, na Grošljevi 4 in 8, na Kebetovi ulici 8b, c, d, e, 10b, d in e, Litostrojska cesta 4, 10, 11, 14, 17, 23, 26, 29, 32, na Ljubeljski 12, 16, 17 in 23, Ulica Majde Vrhovnikove 2, Ulica Martina Krpana 3, 4A, 6, 7, 8a, b in c, 10 in 24, Na jami 8, 12, 14, 16, 18 in 20, na Obirski ulici 4, 6, 8 in 27a, na Pavšičevi ulici 2, 4, 6, 14, na Scopolijevi 1, 7 in 17, na Šišenski cesti 1, 2, 3, 5, 11, 21, 35, 36, 40, 42 in 43, na Trgu prekomorskih brigad 8, na Tugomerjevi ulici 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, na Vodnikovi cesti 43, 56, 62, 64 in na Ulici Zofke Kvedrove 6 in 14.

Odjemalci so bili obveščeni z osebnimi pisnimi obvestili, dostavljenimi na objekte, kjer skrbi za toplotne postaje Energetika Ljubljana, poslan je bil dopis na elektronski naslov upravnikov, ki skrbijo za toplotne postaje na tem območju in preko branih obvestil na Radiu Slovenija.

Vsem odjemalcem, ki v času vzdrževalnih del ne bodo mogli uporabljati sanitarne tople vode, se Energetika Ljubljana zahvaljuje za razumevanje. 

Energetika Ljubljana