sreda, 2. 12. 2009

YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Društvo YHD je organiziralo dražbo predmetov znanih Slovenk in Slovencev v Mestni hiši in svojo 13. letnico delovanja obeležilo z razstavo v Informacijski pisarni MOL.

V sredo, 2. decembra 2009, je v Rdeči dvorani Mestne hiše, YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa organiziralo dražbo predmetov znanih Slovenk in Slovencev, izkupiček le-te pa je namenjen za pomoč pri kritju plač osebnih asistentov in asistentk, saj sredstva, ki jih društvo YHD prejema iz različnih javnih virov in preko razpisov namreč ne zadostujejo za kritje celotnih plač asistentk in asistentov. Osebne asistentke/asistenti pa sestavljajo zelo pomemben člen v življenju invalidov, saj lahko osebi nudijo neodvisno življenje, kar je tudi načelo društva YHD. Zbrane na dražbi v Mestni hiši je pozdravil tudi župan Zoran Janković.

V četrtek, 3. decembra 2009, na mednarodni dan hendikepiranih, je župan Zoran Janković pozdravil zbrane na otvoritvi razstave ob 13. letnici delovanja Društva YHD. Razstava je oprla svoja vrata v Informacijski pisarni Mestne občine Ljubljana, Mačkova 1.YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa sestavljamo hendikepirani posamezniki in posameznice, ki verjamejo in delujejo po filozofiji neodvisnega življenja. Cilj društva je neodvisno življenje hendikepiranih s programom osebne asistence.Nekaj dejavnosti YHD, ki šteje približno 250 članic in članov, od tega jih 90 uporablja osebno asistenco:

  • Neodvisno življenje hendikepiranih je program, namenjen vsem posameznicam in posameznikom, ki želijo živeti izven institucionaliziranih oblik skrbi, upravljati s svojim življenjem in odgovarjati za svoje odločitve. Zato je bistvenega pomena osebna asistenca, ki jim omogoča obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti, katerih zaradi svojega hendikepa ne morejo opravljati sami. Osebna asistenca vključuje osebno nego, gospodinjska opravila, spremstvo tudi do 24 ur na dan. Posameznik ima možnost izbire osebnega asistenta in vrsto pomoči.
  • SOT 24,5 je klubski prostor za promocijo in spodbujanje kulture hendikepa, kjer prirejajo koncerte, razstave najrazličnejših zvrsti. Organizirajo okrogle mize, izobraževanja in predavanja ter predvajajo nekonvencionalne filme, ki se po filmski govorici ali vsebini dotikajo hendikepa. Vse dejavnosti in prireditve so odprte javnosti. Klub deluje ob torkih, sredah in četrtkih med 20.00 in 23.00 v Mestu Metelkova, stavba Lovci.
  • AWOL - Časopis za socialne študije je teoretska revija, katere namen je odpirati prostor teoretskim refleksijam položaja marginalnih družbenih skupin.